Klik venligst
BJÄRE 2023-05-05 KL. 15:30

Ta del av trädgårdsmästarnas tips

Av Peter Jakobsson

Som ett nytt inslag på Norrviken denna säsong har Halmhuset, som tidigare inhyste butiken, blivit en plats för trädgårdsmästarna på Norrviken som där delar med sig av sin kunskap om trädgård och odling. Ställ en fråga om vad som helst inom trädgård och odling så ska de försöka svara.

Ta del av trädgårdsmästarnas tips
Anneli Runesdotter Nickel är Norrvikens nya huvudansvarige trädgårdsmästare. Foto: Peter Jakobsson

När besökare kommer till Norrviken passerar de, på väg mot villa Abelin, det svarta Halmhuset som tidigare var en butik. Där finns nu något som Norrviken kallar för ”Trädgårdsmästarnas”.
– Tanken är att på ett ställe samla information om vad som händer i parken och där vi trädgårdsmästare kan finnas tillgängliga för att dela med oss av vår kunskap och svara på frågor, förklarar Anneli Runesdotter Nickel som är ny huvudansvarig trädgårdsmästare på Norrviken.

I Halmhuset står det framme små exemplar av olika växter som just nu är fina i trädgården. På namnlapparna står även var i trädgården de finns att finna. På väggarna hänger beskrivningar över vad som är det fina i parken under årets alla växtsäsonger. På en tavla skriver trädgårdsmästarna upp det som är högaktuellt i parken och just nu tipsas om Skogsslingan med alla vitsippor samt de blommande körsbärsträden, Magnolian och Katsuran i japanska trädgården. Snart blommar även Azaleorna.
– Många besökare frågar oss efter tips på vad man inte får missa i parken just när de är på besök. Så inne i halmhuset kan man nu stilla sin undran, säger Anneli.


I Halmhuset finns aktuella växter på display, på väggarna finns texter om parken under de olika växtsäsongerna. Foto: Peter Jakobsson


Att ställa frågor till Norrvikens professionella trädgårdsmästare är en möjlighet som trädgårds- och odlingsintresserade kan få stor nytta av.
– Vi delar gärna med oss av allt det vi kan, säger Anneli som dagen innan hade fått en hel del frågor kring odlingarna vid köksträdgården.

Halmhuset har mycket information och en härlig atmosfär men inte alltid en trädgårdsmästare på plats.
– Under april, maj och halva juni är en hektisk tid för oss trädgårdsmästare och det är jättemycket att göra i parken. En trädgård blir dessutom aldrig färdig, det är hela tiden ett pågående arbete. Skulle vi ta en tids paus skulle det synas direkt. Så just nu är alla ute och jobbar mycket i parken så vi kommer inte ha någon som är stationerad i Halmhuset men olika trädgårdsmästare kommer vara i huset då och då och göra diverse sysslor. Då är det bara att prata med dem och fråga vad man vill, säger Anneli och tillägger:
– Under Kristi himmelsfärdshelgen kommer vi dock se till att det alltid finns minst en trädgårdsmästare i Halmhuset.


Norrviken huvudansvarige trädgårdsmästare Anneli Runesdotter Nickel välkomnar besökare in i Halmhuet. Foto: Peter Jakobsson


I rollen som ny huvudansvarig trädgårdsmästare på Norrviken har Anneli Runesdotter Nickel flera tankar på hur man kan fortsätta att utveckla trädgården.
– För det första så är det fantastiskt att få vara med och förvalta ett grönt kulturarv som Norrvikens trädgårdar ju är. Jag brinner även mycket för hållbarhetsfrågor och inom trädgården har vi till exempel mycket vatten som trycker på från åsen. Jag vill se vattnet som en tillgång och resurs som vi ska försöka använda och inte bara skicka vidare. Sen jobbar vi mycket med biologisk mångfald och jag tycker vi har en del stora ytor inom området som vi skulle kunna nyttja på ett mer fruktbart sätt med fokus på ekosystemtjänster, säger Anneli.

Norrvikens trädgårdar har från maj till och med augusti öppet varje dag.