BJÄRE 2022-04-25 KL. 10:00

Tar från egna medel till sommaraktiviteter

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun har under flera år fått statligt bidrag som använts till att skapa gratis sommarlovsaktiviteter till barn och ungdomar. Nu uteblir bidraget men kommunstyrelsen beslutade om att ta från egna medel för att fortsätta finansiera aktiviteterna.

Tar från egna medel till sommaraktiviteter

I Båstads kommun är det under sommaren en aktiv period med mycket event, arrangemang och aktiviteter som pågår. Många av dessa kostar dock pengar och gör att inte alla barn och ungdomar kan ta del av dem. Därför har kommunen skapat gratis sommarlovsaktiviteter.

Under flera år har kommunen fått statsbidrag som finansierat sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna skulle vara kostnadsfria så att barn och unga från familjer med mindre inkomster skulle kunna delta. Aktiviteterna skulle stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integrationen och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

De senaste två åren har de sociala konsekvenserna av coronapandemin gjort att behovet av meningsfulla, kostnadsfria, roliga och varierande aktiviteter för barn och unga varit större än vanligt. Under sommaren 2021 genomfördes ett hundratal olika aktiviteter i sommarlovsprogrammet. Vissa aktiviteter erbjöds vid ett flertal tillfällen och det fanns aktiviteter i alla kommunens orter.

I år har kommunen fått besked från Socialstyrelsen att inga statsbidrag kommer att utgå för 2022. Därför efterfrågades att kommunstyrelsen skulle ta medel från sin budget för oförutsedda utgifter till detta.
– Vi tar gärna från egna medel för att värna barn och unga. Är övertygade om att det är bra investering, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Kommunstyrelsen beslutade i april att ett extra anslag om 300 000 kronor avsätts för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år sommaren 2022.