BJÄRE 2022-11-04 KL. 11:21

Träffa barnmorskan i videosamtal

Av Peter Jakobsson

Från den 1 november kan skåningarna träffa en barnmorska i ett videosamtal – oavsett var man befinner sig. Samtidigt inför Skånes barnmorskemottagningar ett gemensamt telefonnummer och redan nu går det att boka sina besök online.

Träffa barnmorskan i videosamtal
I ett digitalt vårdbesök kan man till exempel träffa en sexolog eller delta i en föräldrautbildning på engelska. Tjänster som inte finns på alla orter i fysisk form.

I det digitala mötet kan patienter få hjälp med i princip allt som inte kräver ett fysiskt besök. Det kan till exempel vara preventivmedelsrådgivning, vissa besök hos barnmorskan under graviditeten, till exempel hälsosamtalet eller den första av två delar i efterkontrollen. Den som önskar komma i kontakt med ”sin” barnmorska för rådgivning under graviditeten kan med fördel få ett videosamtal. Man kan ha gruppverksamhet, föräldrautbildning eller klimakterierådgivning online. Det går även att träffa en sexolog via videosamtal. Vården och det man erbjuder blir mer lättillgänglig och utbudet blir inte begränsat av geografin.

Cecilia Söderholm Öberg, enhetschef för barnmorskemottagningarna i Lund, förklarar i ett pressmeddelande fördelen som videosamtalen kan ge för de som bor en bit från specialisterna, så som vi på Bjäre.
”Digitala vårdmöten ger våra patienter en större möjlighet att få den vård de behöver. Genom ett digitalt vårdbesök kan man till exempel träffa en sexolog eller delta i en föräldrautbildning på engelska som kanske inte finns tillgängligt på en den ort du befinner dig på. Genom det digitala får alla tillgång till allt inom hela Skåne.”

Så går ett digitalt besök till
Efter att man har ringt in eller bokat in sig på en tid genom e-tjänsterna på 1177, så får man ett meddelande på 1177 med en länk till ett digitalt väntrum. Från det digitala väntrummet blir man sedan hämtad av barnmorskan. Tjänsten kräver att man kan identifiera sig med bank-id för att vara en säker metod för både patient och medarbetare.