Klik venligst
BJÄRE 2024-02-10 KL. 06:35

Trafikkaos vid skolor ständig risk

Av Martin Wingren

Kaos vid hämtning och lämning av barnen vid skolor är ett ständigt återkommande ämne i debatten landet över. Både föräldrar och skolor måste samarbeta om lösningar, menar en trafiksäkerhetsorganisation.

Trafikkaos vid skolor ständig risk
Kaos vid hämtning och lämning av barnen vid skolor är ett ständigt återkommande ämne i debatten. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Fortkörning på 30-vägar, skolbussar som trängs med bilar på litet utrymme vid samma tidpunkt, föräldrar som inte hittar någon parkeringsplats och mitt i allt barn som kommer gående eller på cykel. Ja, det är många moment kring trafiken runt skolor som väcker debatt både i forum och i media. Samtidigt är det en kombination av trafikmoment som riskerar att leda till olyckor, menar trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

– Föräldrar har bråttom på morgonen, de backar samtidigt som barn passerar. Det är en stressig trafiksituation och inte en bra miljö för barnen. Många föräldrar försöker då komma ännu närmare till skolan med bilen, vilket skapar en ond spiral, säger Rikard Cosini på NTF.

I Boverkets rekommendationer för hur skolor ska utforma sin trafikmiljö står det att en särskild parkeringsutredning kan utföras för att räkna ut enskilda förskolors eller skolors parkeringsbehov och att ”det är en fördel om parkeringsutredningen har fokus på hållbar mobilitet och trafiksäkerhet.”

Det står också att det kan vara ”en fördel om det i närheten av skolan skapas en avlämningsplats där föräldrar som måste skjutsa sina barn till skolan kan stanna till, släppa av sina barn på ett tryggt och säkert sätt och sedan köra vidare utan att behöva vända med bilen eller backa.”

Rikard Cosini menar att det ligger både på skolor och föräldrar att hitta lösningar för bästa trafiksituation kring skolan. Foto: Jonna Thomasson

Rikard Cosini menar att det kan vara svårt för kommuner och skolor att ändra trafikmiljön och att grundproblemet är att bilar inte borde vara så nära skolområdet överhuvudtaget.

I första hand är det viktigt att barnen kan ta sig till och från skolan på egen hand, på ett säkert sätt. Det går att göra mycket saker runt skolan, exempelvis att föräldrar lämnar på en sida och har en genomfart så att barnen inte behöver passera en väg.

– En del skolor har löst det bra men det är inte överallt det går att bygga om, säger Rikard Cosini och fortsätter:

– Vi tycker att man i större utsträckning inte behöver använda bilen ända fram till skolan, utan lämna en bit ifrån skolan istället.

Då kanske föräldrar tycker att det tar mer tid eller att det känns otryggt att barnen får gå en längre bit?

– Om alla gjorde så skulle trafikmiljön utanför skolan bli säker. Det är något som man kan initiera både från skolans håll eller från föräldragrupper, kom överens om att lämna barnen en liten bit ifrån och så kan barnen gå den sista biten till skolan, säger Rikard Cosini.

Där det är möjligt, med kortare avstånd till skolan, tycker han att initiativ från föräldrarnas håll om att ha ”vandrande skolbuss” kan vara något att överväga.

Då blir det kanske stressigt för en förälder en dag i veckan istället för varje dag, när föräldrarna turas om att gå med flera barn till skolan.

Ett annat riskmoment vid skolor är fortkörning. Och det är inte bara personer som ska på andra håll som gör sig skyldiga, menar NTF.

– Vi ser ofta att det är boende i närområdet som också kör för fort. Tyvärr är vi i trafiken sämst på att hålla de lägre hastighetsgränserna, 30 och 40. Folk upplever inte att det är några risker utan tycker att det går förhållandevis sakta. Man lockas att köra lite för fort – men riskerna för oskyddade trafikanter ökar och det blir bland annat en längre bromssträcka, säger Rikard Cosini.

Trafiken kring skolor

År 2022 var det färre barn som cyklade eller gick till skolan jämfört med 2019, enligt Skoltrafíkundersökningen. Andelen barn som cyklade till skolan hade gått ned från 21 procent (2020) till 13 procent.

Var tredje rektor av de 700 som var med i undersökningen anser att det både är mer trafik vid deras skola än tidigare och att föräldrarna inte följer trafikreglerna.

Bland barn, i åldern 6-15 år, som bor på landsbygden har 67 procent mer än 5 kilometer till skolan, vilket kan jämföras med storstäderna, där 69 procent har mindre än 2 km.

De huvudsakliga skälen till att skjutsa barnet till skolan är att det är praktiskt och för att barnet ska undvika utsättas för farlig trafik.