Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-11-09 KL. 08:50

Tränare stämmer förbund på miljoner

Tränare stämmer förbund på miljoner

Den ridsportprofil, med koppling till Båstad, som 2017 kom att figurera mycket i media och sociala medier i samband med att flera tidigare elever vittnat om hur han ägnat sig åt olämpligt sexuellt beteende med några av sina kvinnliga elever, har nu stämt Svenska Ridsportförbundet på miljonbelopp.

Det var i april 2017 som Svenska Ridsportförbundet valde att dra tillbaka tränarens licens.

Orsaken till beslutet menade man var en förtroendefråga mellan Svenska Ridsportförbundet och tränaren. Återkallandet innebar inget yrkesförbud, och beslutet kunde överklagas till Riksidrottsnämnden. Beslutet som kommunicerades var kort och koncist.

”Svenska Ridsportförbundet har, i linje med det arbetssättet, beslutat att en tränare blir fråntagen sin tränardiplomering. Det innebär att vederbörande inte kan lösa tränarlicens inom Svenska Ridsportförbundet. Beslutet gäller med omedelbar verkan”

Det var tidningen Ridsport som nyligen kunde rapportera att tränaren via sitt ombud lämnat in en stämningsansökan gällande Svenska Ridsportförbundet på över 2,7 miljoner kronor. Beloppet är baserat på arbetsinkomst sedan mannen blev fråntagen sin licens. Den ersättning han har fått från Försäkringskassan sedan 2017 är borträknad. Han vill också ha tillbaka sin tränarlicens.
I stämningsansökan pekar mannens advokat på att tränaren aldrig har varit dömd av allmänna domstolar och att förbundet inte heller gjorde någon utredning av vad som hade hänt eller inte hade hänt. Man menar att fråntagandet av licensen rent formellt gick fel till och att det saknas stöd i regelverket för det som gjordes.

Tränaren som vid tillfället arbetade för en klubb i Båstad har fortsatt sin verksamhet även efter att licensen dragits in och den debatt som delvis tystnat efter händelserna 2017 har nu blossat upp igen i sociala medier. Svenska Ridsportförbundet har meddelat att man har utsett en advokat som ska företräda förbundet och inom några veckor kommer denne ha bemött stämningsansökan.

TEXT: JOAKIM S ORMSMARCK