Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-07-21 KL. 18:02

Tuff sommarsituation för vård och omsorgsförvaltningen

Tuff sommarsituation för vård och omsorgsförvaltningen

Det har varit mycket svårt för kommunen att rekrytera personal för att lösa sommarbemanningen inom hemsjukvården. Fortfarande annonseras det efter personer som vill arbeta inom vården och verksamheten gör vad de kan för att alla ska få en god och säker vård i sommar.

Ingrid Pettersson, tillförordnad vård- och omsorgschef i Båstads kommun, förklarar att sommarsituationen inom förvaltningen är tuff och att personal söks löpande. Efter att Helsingborgs Dagblad nyligen skrev att även outbildad personal anställdes, bara de ville arbeta och hade social kompetens, har det funnits en del oro att stilla. Dock framhåller hon att kommunen, som på alla vis växer under sommaren, inte dragit in på några åtgärder. Undersköterskor har dock behövts hyras in via upphandlade bemanningsföretag.
– Vi har haft turen att få in en del erfaren och utbildad personal genom vår egen rekrytering alldeles nyligen. Några samtal från oroliga anhöriga har jag också fått ta emot men har kunnat förklara situationen som rör dem mer ingående, vilket har hjälpt, berättar hon.
Ingrid förklarar djupare kring de olika inriktningarna inom vårdarbetet som går under HSL, hälso- och sjukvårdslagen eller SoL, Socialtjänstlagen. För att ha hjälp i hemmet behövs ibland endast insatser som går under SoL och då handlar mer om att få praktisk hjälp att utföra dagliga aktiviteter. När det blir tal om HSL-insatser är det på grund av orsaker som kräver att en sjuksköterska eller fysioterapeut är inblandad och insatserna planeras av dem men kan i många fall utföras av en delegerad undersköterska.
– Det är de olika typerna av insatser som styr vilken personal vi kan fördela på de olika uppdragen och det kan ju bli ett pussel ibland. De som inte har undersköterskeutbildning eller erfarenhet av liknande arbete kan behöva mer stöttning och därför har vi ordnat med lathundar som de har i fickformat och en plan om vem man ska ringa och fråga så man inte alltid ringer sköterskan om sådant som inte denne behöver vara inblandad i.

Nyanställd personal har gått introduktionsutbildning i bland annat basal omvårdnad, dokumentation och förflyttningsteknik.
– Vi har avstämning var och varannan dag för att se att arbetet förlöper väl och alla känner sig trygga i sin roll som vårdare. Av de som nu arbetar och är utan utbildning hoppas vi kunna se flertalet ta steget och utbilda sig och stanna hos oss, ibland måste man få in och nosa på arbetet innan man vet om det är något man vill satsa på för framtiden.

För närvarande går 27 elever undersköterskeutbildning på Komvux i Båstad. Av dem behöver elva språkhjälp. Detta är ännu en av utmaningarna i anställningsförfarandet.
– För att kunna bli anställd krävs att man hanterar språket, både för att kommunicera rätt saker till vårdtagarna och kunna ta till sig väsentlig information från dem. Dokumentationen måste ske noggrant och då man delar ut läkemedel är språkförståelse en mycket viktig faktor.

Statusen för vårdyrket är en annan sak Ingrid vill lyfta fram. I Båstad kommun ligger lönen idag, för en undersköterska, på 21000 – 28000 beroende på utbildning och erfarenhet.
– För ungefär 30 år sedan var det svårt att komma in på utbildningarna och trycket var högt. Nu har det dalat och är det omvända. Självklart har det vissa organisatoriska orsaker och flera av dessa har vi arbetat bort såsom delade turer och en ganska låg lön. Nu har vi förvisso fortfarande ett schema där man arbetar varannan helg men även detta är något att försöka hitta lösningar på för framtiden. Alla ska kunna försörja sig på sin lön, därför är vi också igång med projektet ”Heltidsresan” som innebär att alla ska ha rätt till att arbeta 100 procent, avslutar Ingrid.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE