Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-01-24 KL. 18:12

Underhållsplan för offentlig konst

Underhållsplan för  offentlig konst

Det finns omkring femton offentliga konstverk i kommunen som har olika behov av regelbundet underhåll. Kommunstyrelsen har nu gett kulturavdelningen i uppdrag att göra en inventering och ge förslag på en underhållsplan för dessa som inkluderar en beräkning av kostnader.

Som det varit nu så görs insatser när det behövs eller om underhålla varit eftersatt en tid. Tanken är att nu skapa en överblick över vad som behöver göras nu och i framtiden.
– Viss konst behöver bara ses över med jämna mellanrum medan andra konstverk behöver kanske tvättas varje år, förklarar Helene Steinlein, Kulturstrateg och Kulturskolechef på Båstads kommun.

Varför finns det ingen underhållsplan?
– Dels beroende på ekonomi och dels på att vi har ont om personella resurser på kulturavdelningen. Vi samarbetar med Teknik och Service som är de som underhåller konstverken idag.

Vissa konstverk har blivit hårt slitna de senaste åren.
– Det är några, bland annat en i Grevie, som verkligen behöver ses över nu.

Med en underhållsplan hoppas Helene att det ska bli tydligare att det är ett behov med underhållet och att det kostar lite pengar varje år.
– Offentlig konst som inte är underhållen ger inget fint intryck och skickar inte bra signaler till invånare och turister. Fin offentlig konst påverkar folk positivt och bidrar till ett bättre sätt att leva.

I kommunen finns det runt femton offentliga konstverk men kommunen har även andra konstverk som de ansvarar för.
– En ny inventering av konstverken kommer också göras i samband med att underhållsplanen tas fram. Det blir även en genomlysning av den reella kostnaden för att sköta om konstverken. Varje konstverk skall bedömas och ges en plan på skötsel och underhåll.

Ett av konstverken är Skyddsmantelmadonnan där Bjäre NU träffade Helene. Den är gjord av Lena Lervik som jobbar mycket med temat moderskap och fruktbarhetsgudinnorna.
– Att jag ville att vi skulle stå vid den är för att den kanske är lite bortglömd. Den är inte lika känd som de större konstverken och står lite undanskymd. Men jag tycker den är otroligt vacker, berättar Helene Steinlein.

OM SKYDDSMANTELMADONNAN


Denna skulptur (på bilden ovan) ligger vid Mariakyrkan och är gjord i brons av Lena Lervik och inköptes av Båstads kommun under utställningen Skulptur i Natur 3 på Norrviken år 1986.

Lena Lervik, utbildad vid Beaux Arts i Genéve, Konstfack och Konsthögskolan i Stockholm, jobbar ofta med religiösa motiv i sina skulpturer och förutom i brons även i terrakotta., liksom urmodern, både skyddar och blottar barnen hon har inom sig genom att den mantel hon (skyddsmantelmadonnan) bär öppnar sig som en ärtskida.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON