Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-10-22 KL. 10:14

Upphäver beslut om fördjupad översiktsplan för Kattvik

Upphäver beslut om fördjupad översiktsplan för Kattvik

Kommunfullmäktige beslutade 2003 att en ny fördjupad översiktsplan för Kattvik skulle upprättas som underlag till framtida detaljplanering.

Ett planprogram för den kommande FÖP:en arbetades fram och antogs av kommunfullmäktige 2015. Sedan programmet godkändes har en ny översiktsplan för kommunen antagits vilken beskriver övergripande ställningstaganden för området. Därför bedöms det inte längre vara aktuellt att ta fram en ny FÖP för Norrviken-Kattvik.

TEXT: PETER JAKOBSSON