BJÄRE 2022-10-26 KL. 15:57

Utbildningsnämnden beslutade att gå vidare med ungdomsbiljetten

Av Peter Jakobsson

Förslaget att ge gratis ungdomsbiljetter på Skånetrafiken till alla högstadieungdomar i kommunen föll i god jord hos politikerna i utbildningsnämnden. En enig nämnd har nu skickat beslutet vidare till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutade att gå vidare med ungdomsbiljetten
Efter årsskiftet kan det bli gratis för alla 13-16-åringar att kliva på bussen om förslaget om ungdomsbiljetterna går genom. Utbildningsnämnden var enigt positiva. Foto: Peter Jakobsson

Förvaltningen på Båstads kommun utarbetade ett förslag om att ge alla folkbokförda ungdomar i åldern 13-16 år gratis ungdomsbiljetter på Skånetrafiken. Dessa skulle gälla på kollektivtrafiken i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet.

Kommunen köper redan idag skolbiljetter till många elever som åker buss till och från skolan och med detta förslag skulle alla ungdomar få samma möjligheter till åkande. Till och med bättre då skolbiljetten bara gäller under skoltid, ej helger eller lov.

Att införa gratis resande på kollektivtrafiken för denna åldersgrupp var något som flera partier pratade om i valrörelsen. Nu fick politikerna ta ett första beslut i frågan.
– Det är en enig utbildningsnämnd som ställer sig bakom förvaltningens förslag, berättar nämndens ordförande Thomas Nerd (S).

Finansieringen av satsningen förväntas ske genom att utbildningsnämnden står för halva kostnaden, ca 600 000 kronor, och resterande ska finansieras av kommunstyrelsen.
– Vi har finansierat vår del så nu är det upp till kommunstyrelsen och fullmäktige att stå för resten, säger Nerd.

Förvaltningen pekade i sin utredning på att ungdomsbiljettens konsekvens stämmer väl överens med kommunens inriktningsmål att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva bo och verka i.
– I grunden ger ungdomsbiljetten en möjlighet för 13-16-åringar att på ett enklare sätt kunna resa på fritiden. Till olika aktiviteter så som idrotter, kultur och kanske mellan föräldrar. Vi ser det som ett bra beslut som underlättar för ungdomarna, säger Nerd.

Genomförandet av förslaget förväntas ge ett ökat resande med kollektivtrafiken inom kommunen.
– Har vi inte resande så kan vi inte förvänta oss linjer. Detta är ett bra sätt att ta tillvara på kollektivtrafiken. Det finns en uppsida för både föräldrar och ungdomar som vi tror är bra. Förhoppningsvis kan det göra att det blir en vana att åka kollektivt, säger Thomas Nerd.

Beslutet från utbildningsnämnden går nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.