Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-04-02 KL. 09:49

Utköp av personal för 11 miljoner på 10 år

Utköp av personal för 11 miljoner på 10 år

Båstads kommun har under de senaste tio åren betalat nästan elva miljoner kronor av skattepengar för att köpa ut anställda. Att ett utköp sker kan ha många anledningar men oftast är det ett misslyckande i förhållandet mellan anställd och arbetsgivare.

I en sammanställning av Båstads kommuns utköp av anställda finns många olika tjänster och belopp. De flesta som blivit utköpta är undersköterskor och beloppen verkar oftast avspegla någon eller några månadslöner. Den som fått minst fick 12 000 kr men en undersköterska fick 2012 hela 475 000 kr för att avsluta sin tjänst.

Bland listan på tjänster som avslutas med ett utköp hittas förutom undersköterskor en blandning av folk. Det är lokalvårdare, assistenter, lärare, tekniker, handläggare, chefer med fler.

Ett utköp är då arbetsgivare och arbetstagare avslutar en anställning genom en överenskommelse och ett avgångsvederlag betalas ut. Lagen om anställningsskydd tillåter den här typen av överenskommelser. Oftast kan konstateras att ett utköp är ett misslyckande från bägge parters sida, det vill säga både arbetsgivare och arbetstagaren. Stundtals är detta dock den enda lösningen. Orsakerna till att det måste göras kan göras lång men oftast handlar det om att det finns svårigheter för arbetstagaren att komma överens med arbetsgivarens krav. Det kan också handla om missbruk, sjukdomar och misskötsamhet eller specifika pensionsavtal eller andra personliga avtal kring anställningen.

I Båstad kan konstateras att det är cheferna som generellt fått mest pengar vid utköp. Här ligger beloppen oftast runt en halv miljon men en chef fick 975 000 kronor för att avsluta sin tjänst 2012.Utköp av personal från Båstads kommun.

Det enskilt absolut största utköpet var av en brandinspektör 2015 som fick drygt två miljoner koronor från Båstads kommuns skattefinansierade kassa. Detta utköp gjorde avtryck i kommunens ekonomi och efter detta gjordes en förändring av reglementet kring utköp.
– Från första juli 2015 måste alla utköp passera förhandlingsutskottet det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. Utköpet av brandinspektören var ett felaktigt tjänstemannabeslut då han var tjänsteman och ej omfattades av brandmäns pensionsavtal från 58 år. Detta upprörde mig mycket och de ansvariga fick kritik av mig. När det kom till KPA i Stockholm meddelade de att han ej omfattades av denna pensionen så kommunen fick stå för notan, förklarar Bo Wendt, Bjärepartist och kommunstyrelsens ordförande.

Sedan det nya reglementet infördes har färre utköp skett även om det 2016 betalades 452 352 kronor till ett vårdbiträde efter en facklig förhandling. Sedan mars 2017 har inga utköp skett enligt de uppgifter vi fått ta del av.

TEXT: PETER JAKOBSSON