BJÄRE 2021-11-22 KL. 13:00

Våldsfria veckan har inletts

Av Peter Jakobsson

Våldsfria veckan har inletts

Varje år uppmärksammas "Orange week" - en vecka fri från våld. Det är en kampanj som sätter ljuset på och sprider kunskap kring våld i nära relationer. Syftet är att uppmärksamma att våld går att förebygga.

Kampanjen är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN och det stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. I år arrangeras det för sjätte året i rad under vecka 47, den 22:e-28:e november. Länsstyrelsen i Skåne uppmärksammar veckan med en rad arrangemang.

Under veckan finns det några fysiska föreläsningar, dock ej i Båstad, men det finns desto fler digitala föreläsningar och konferenser inom ämnet som är öppna att deltaga på.

Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och transpersoner i alla åldrar. Våldsutövarna kan vara partners, föräldrar, barn, vårdgivare eller andra närstående. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och det är aldrig den utsattas fel. Både den som utsätts för våld och den som utövar våld kan få stöd och hjälp.

Läs mer om arrangemangen på Länsstyrelsens webbplats.