BJÄRE 2024-02-06 KL. 15:50

Vårdanställd anmäld för slag mot äldre

Av Carina Nilsson

En person som är anställd inom äldreomsorgen i Båstads kommun har anmält en kollega för att ha slagit en vårdtagare som bor på ett av kommunens äldreboenden.

Vårdanställd anmäld för slag mot äldre
Båstad kommun utreder en händelse där en vårdanställd anmält en kollega för att ha slagit en äldre person på kommunens äldreboende. Foto: Arkiv

Båstads kommun har upprättat en Lex Sarah-rapport över händelsen som inträffade i mitten av januari.

Kollegan och personen som anmälde arbetade tillsammans på ett av kommunens äldreboenden och höll på med morgonsysslorna när händelsen inträffade.

I rapporten beskriver den anställde som har anmält att hon såg när hennes kollega slog till en av vårdtagarna under morgonarbetet. De båda anställda befann sig då i samma rum inne hos vårdtagaren. Personen som anmälde uppger i Lex Sarah-rapporten att hon befarar att det kunde ha blivit värre om kollegan varit ensam i rummet med vårdtagaren.

Anmälaren beskriver vidare att hon uppfattade det som om vårdtagaren försökte skydda sig och ville fånga kollegans händer, men att kollegan slog till vårdtagaren.

Anmälaren uppger också att hon har fått till sig att kollegan tidigare varit både hårdhänt och verbalt otrevlig.

Personen som anmält anser att händelsen kan medföra att vårdtagaren inte känner sig trygg och omhändertagen. Hon tror också att det finns risk för att händelsen kan upprepas.

Bjäre Nu har inte lyckats nå ansvarig chef på kommunen. Suzanne Madar Bilalli som är chef för äldreomsorgen i Båstads kommun uppger för Helsingborgs Dagblad att det pågår en utredning, där den anställde och kollegan har varsin version av det inträffade. Vidare uppger Madar Bilalli att den anmälda personen arbetar kvar under utredningen.