Klik venligst
BJÄRE 2022-01-11 KL. 12:30

Vaccinationsgraden hög i Båstads kommun

Av Peter Jakobsson

I augusti tog Folkhälsomyndigheten för första gången fram en ny geografisk mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen i landet. Mindre skillnader finns i Båstads kommun men som helhet är det många vaccinerade.

Vaccinationsgraden hög i Båstads kommun

Landets 290 kommuner delades in i totalt knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns. Nu har en femte uppdatering av läget gjorts, som bygger på uppgifter fram till och med slutet av december 2021.

Den senaste månaden har andelen som fått en dos vaccin ökat i åtta av nio områden i Båstad. Störst ökning stod Båstad landsbygd för. Där ökade andelen vaccinerade med två procentenheter, en ökning som är större än månaden innan.

I alla områden i Båstads kommun har minst tre av fyra vuxna fått en första dos och även de minst vaccinerade områdena har relativt hög vaccinationstäckning. Lägst vaccinationstäckning finns i Västra Förslöv där 83 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Högst vaccinationstäckning i kommunen finns i Torekov, där 92 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. I Båstad tätort har 90 procent fått minst en dos.

Den lägsta vaccintäckningen i Skåne län finns i delar av Malmö där endast 50 procent fått en spruta.