Klik venligst
BJÄRE 2022-01-09 KL. 07:00

Vaccinbuss ska få fler att ta sprutan

Av Peter Jakobsson

Region Skåne har skapat en buss som kan åka runt och ge vacciner. Tidigare användes bussen av ungdomsmottagningen men nu är det ökad vaccinering som är prioriterad.

Vaccinbuss ska få fler att ta sprutan

Detta är ett sätt att ytterligare öka tillgängligheten och göra det lätt att vaccinera sig mot covid-19. Bussen bemannas av mobila vaccinationsteam från Skånes sjukhus.
– Bussen är ett efterlängtat tillskott i vårt arbete med att nå en hög och jämlik vaccinationstäckning i Skåne. Vi har under lång tid framgångsrikt genomfört mobila och riktade insatser med flera tusen som blivit vaccinerade men med vaccinationsbussen kommer vår flexibilitet att öka ytterligare, säger Maria Lindqvist, delprojektledare för vaccinationer i Region Skåne.

Vilka platser som ska besökas framöver bestäms utifrån behov genom dialog med Skånes kommuner och länsstyrelsen. Det kan vara utanför exempelvis bibliotek och simhallar där många rör sig, men där det är svårt att hitta en passande lokal. Det kan också vara aktuellt att stå utanför arbetsplatser.
– Det ger oss också möjlighet att komma till platser där vi vet att vaccinationsnivån är låg och där vi gärna vill kunna erbjuda vaccination i närmiljön. Om man har en idé om vart den ska komma, kan man lämna förslag om det till länsstyrelsen, säger Maria Lindqvist.

Fokus kommer de närmsta veckorna att ligga på Malmö där vaccinationstäckningen fortfarande är låg.