Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-05-30 KL. 10:31

Vad händer på bygget vid ICA Gamlegården?

Vad händer på bygget vid ICA Gamlegården?

Efter nyår revs fastigheten där ICA Gamlegården låg. Området rensades på bråte och nu har det till synes stått still med byggandet på fastigheten. Staket omgärdar en öppen yta med en grävmaskin i hörnet. Vad är det som händer nu?

Vi ställde frågan till Dag Thulin som jobbar med marknad och projektutveckling på Backahill.
– Det pågår verksamhet för fullt! Okej, det syns kanske inte för utomstående. Skisserna har nu bearbetats av Kay Linghoff med input från brandkonsult och tillgänglighetskonsult. En bygglovsansökan lämnades nyligen in. Nu pågår kalkylarbete. De kvadratmeterpriserna och nyckeltal som man använder i tidiga skeden ska nu ersättas av faktiska priser vilket betyder att man måste gå ut på förfrågan till konstruktör, el, VVS, ventilation, sprinkler och andra kompetenser för att få in anbud. Och så bygg förstås. Vi hoppas ha ett totalpris till midsommar ungefär. Bygglov får vi antagligen i juli. I höst blir det färdigprojektering då alla ovanstående konsulter och arkitekt ska rita arbetshandlingar. Det ger oss en byggstart i vinter vilket inte är helt optimalt klimatmässigt varför vi tror att det skjuts till februari ungefär.Nya skisser med materialval för söder- och norrfasaderna på nya Gamlegården.Nya skisser med materialval för öst- och västfasaderna på nya Gamlegården.

Under tiden försöker även Backahill jaga hyresgäster till de nya lokalerna.
– Det är viktigt att få rätt sammansättning av hyresgäster för att projektet ska bli den samlingsplats som vi hoppas på.

Byggprojekt har ofta en tendens att dra ut på tiden.
– Det är tyvärr långa ledtider i den här branschen men det är viktigare att göra rätt än att det går fort. Så tyvärr kommer platsen att stå stilla länge ännu, men det betyder inte att det inte händer saker. Vi ska ta och sätta upp lite vepor på stängslet så länge så det händer något och så att man kan se vad som komma skall, berättar Dag.

TEXT: PETER JAKOBSSON