Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-02 KL. 16:35

Vädervarningar blir konsekvensbaserade

Av Peter Jakobsson

Nu har SMHI ändrat klassificeringen av vädervarningar. Från att de varit indelade i klass 1, 2 och 3 där det var faktiska vindhastigheter, regnmängd, vattenstånd med mer som styrde blir det nu varningar utifrån hur vädret påverkar platsen det är på.

Vädervarningar blir konsekvensbaserade

Om det faller 10 centimeter snö i Norrlands inland under en dag mitt i vintern blir det inte större påverkan för samhället där men om samma snömängd faller en natt i början av december i Skåne kommer det bli betydligt större konsekvenser för samhället. Det är med detta i åtanke som SMHI gjort om systemet för vädervarningar.

När de tidigare vädervarningarna, kallade klass 1, 2 och 3, utgick de från vissa vindhastigheter, regnmängder och andra avvikelser eller faror så är de nya varningarna konsekvensstyrda, baserade på samhällspåverkan lokalt. Skrotat är systemet med siffror och nu är de istället indelade i färgerna gul, orange och röd.

Betydelsen för dessa färger är:

GUL
Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.

ORANGE
Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten
Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

RÖD
Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.

Text: Peter Jakobsson