Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-04-06 KL. 17:45

Väg 115 för hårt belastad för ett säkert SM i landsvägscykel

Väg 115 för hårt belastad för ett säkert SM i landsvägscykel

I slutet av juni arrangeras SM i landsvägscykel i Båstad. Arrangörerna har ansökt om att få använda delar av väg 115 som tävlingssträcka. Trafikverket avstyrker nu ansökan, vägen är för hårt trafikerad.

Sträckan det handlar om är de 70 meterna mellan Agardhsgatan och Liden.
– Tävlingen hålls mitt i sommaren när vi har 11 200 fordon per dygn på den här delen av vägen, en stor andel av dem är dessutom tunga fordon, säger Lovisa Jeppsson, trafikingenjör på Trafikverket.

Att stänga av vägen för trafik är inte möjligt eftersom det saknas bra alternativ för omledning och att kombinera cykeltävling och ordinarie trafik är av trafiksäkerhetsskäl inget alternativ.
– Det är av hänsyn till cyklisterna som måste kunna ta sig fram på ett säkert sätt, det bedömer vi att de inte kan göra på en så pass hårt trafikerad väg. Det innebär också en stor risk för köbildning, säger Lovisa Jeppsson.

Trafikverket har godkänt att cykeltävlingen kommer att gå längst med vägarna 1746, 1747, 1740 och 1730 där Trafikverket också är väghållare.
– Det är sträckor som anses vara låg- eller normaltrafikerade. Det innebär att det är under 2000 fordon per dygn och en hastighet på max 80 kilometer i timmen. Där enkelriktas trafiken, så att cyklister och övrig trafik kan ta sig fram samtidigt, säger Lovisa Jeppson.

Arrangörerna tar förändringen med ro.
Jonas Lekman från arrangörsföreningen, Cykelklubben Bure, förklarar vad ansökan kring den ändrade vägsträckningen berodde på;
– Vi hade gjort denna korrigering för att få till en ”mjukare” bana inför 2019 då tävlingscyklisterna ansåg att Tarrabacken var i mastigaste laget. Nu när vi vet att Trafikverket inte tillstyrker den nya banan så är det bara att återgå till samma bana som för 2018 samt att finjustera detaljerna lite grand så vi ytterligare kan stärka säkerheten för cyklist och bilist.

Kompletteringar lämnas in inom kort och sedan är det sedvanlig handläggningstid. Det är bara att konstatera att det inte finns så många möjliga tävlingsbanor när väg 115 endast kan korsas.

Efter förra årets lyckade arrangemang så ställde Svenska Cykelförbundet, SCF, frågan till klubben om de kunde tänka sig att ställa upp ett år till, som en del av SCF långsiktiga strategi att försöka hitta arrangörer som kan genomföra SM två år i rad.
– 2018 års SM arrangemang var ett av de största som har arrangerats och det genomförde klubben på ett förträffligt sätt, med det kostade också på. Vi var många som fick slita för att det skulle bli så lyckat som det blev, berättar klubbansvarig via hemsidan.

Detta blir det sista större arrangemang som klubben kommer att ta på sig på ett antal år, i och med detta arrangemang så kommer klubben att ha arrangerat SM i någon form, varje år sedan 2016.

TEXT: ANNA MATRE
FOTO: PETER JAKOBSSON