BJÄRE 2022-08-27 KL. 07:00

Valet 2022 - Bjärepartiet

Av Peter Jakobsson

Bjärepartiet kom in i fullmäktige 1991 med 1 mandat av 49 som det var då. Efter valet 1998 växte de och fick lite inflytande med drygt 9 procent av rösterna. Sedan dess har de vuxit och i omvalet 2015 blev de största partiet och fick ordföranderollen i kommunstyrelsen. I senaste valet fick de 22 procent och var tillbaka i opposition.

Valet 2022 - Bjärepartiet
Bjärepartiet vill att det ska finnas en skola på alla orter i kommunen. Något de skulle se till om de kom till makten. Inge Henriksson är för första gången partiets förstanamn på listan till kommunfullmäktige. Foto: Peter Jakobsson

Partiets förstanamn Inge Henriksson svarar på frågor om politiken de vill föra framöver.

Vilka är enligt er de viktigaste frågorna för Båstads kommun de kommande fyra åren?

– Skolan. Vi vill att den sittande regimen lämnar över skolan i Torekov till friskolan som vill öppna. Torekov behöver en skola, för vad är framtiden för Torekov om det inte finns en skola?
– Äldreomsorgen. Vi vill att ett äldreboende byggs i Torekov och att vårdpersonal får bättre arbetsvillkor och högre löner.
– Sen vill vi att det ska byggas bostäder i varje by.

Hur ska kommunen kunna hålla samma eller bättre service om allt blir dyrare men intäkterna inte ökar till kommunen?
– Det kunde man redan ha gjort. Vi tycker att med de stora vinsterna som kommunen gjort senaste åren borde redan mer pengar gått till det vi pratar om.
– Det handlar om att prioritera i budgeten.

Ni vill ge mer till vården, på bekostnad av vad?
– Vi måste prioritera skola, äldre och vård. Det måste komma först och sen får allt annat skjutas åt sidan.

Som till exempel vad?
– Det finns en del inom kulturen som det satsas lite för mycket på tycker jag. Varje liten del måste ses över.

Kan ni tänka er att höja kommunalskatten för att nå era mål med verksamheterna?
– Nej, det är vi inte berädda att göra. Vi tycker att de som har fritidshus på Bjäre men inte är mantalsskrivna här borde hjälpa till, kanske via någon fastighetsskatt.

En sån skatt kan ju inte Bjärepartiet införa, vad kan ni göra lokalt?
– Vi kan från kommunen ge incitament till att folk ska skriva sig här, så som det gjordes när tomterna på Heden såldes men det kravet.

Du är inne på att fler ska betala skatt och det blir det med den inflyttningen som varit och är. Hur ser ni på det?
– Vi är inte emot inflyttning. Vi behöver den.

Är det en lagom takt på inflyttningen nu?

– Så länge vi klarar av att växa i takt med inflyttningen så är det en bra takt. Men det får inte byggas så det blir för mycket tomma bostäder.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– Det vet jag inte riktigt. Så länge vi har så dåligt med jobb i kommunen tror jag att det är svårt. De flesta pendlar ju ut från kommunen för att jobba. Men de som söker arbetare, Lindab till exempel, de har svårt att hitta folk.


Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård vilket kostar pengar.

– Detta uppmärksammar SKR att kommuner ska ha koll på. Visst tillkommer det kostnader men i slutändan blir det en vinst.

I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad eller inflyttning först?
– Vi måste hela tiden se hur inflyttningen blir och sen prioritera efter det.

Ska kommunen dra ner på investeringstakten när ekonomin framöver är osäker?

– Ja, det tycker vi. Allt måste verkligen övervägas.

Vad kan skjutas på menar ni?
– Först är det väl på VA-sidan som vi kunde bromsa lite. Samtidigt behövs nya ledningar.
– Skolor och äldreboenden måste det finnas så det räcker och täcker behovet. Men kanske kunde vi utnyttja de skolor vi har nu ett tag till utan att bygga om dem. Om vi låter friskolan få möjlighet att starta upp i Torekov så blir det nya platser där.
Tycker BP att kommunen ska sälja marken där Sandlyckeskolan ligger till stiftelsen som vill starta friskola?
– Ja, det tycker vi.

Kan inte friskolan öppna på någon annan plats i Torekov?
– Jo, det kan den också.

Gymnasieskolan i Båstad har få elever, hur ser ni på det?
– Det är en svår fråga. De flesta väljer andra gymnasieskolor.

Är det värt för kommunen att driva en gymnasieskola?
– Ja, det tycker vi. Men då måste den kanske specialisera sig på något. Som det är nu är det för få elever.

Bjärepartiet har ofta ställt sig negativa till de byggplaner som finns i centrala Båstad. Är det för mycket exploatering i centrala Båstad?
– Om jag ska tala för partiet så tycker vi att så länge det är genomtänkt så är det bra att det exploateras i centrala Båstad. Men många gånger tycker vi att de första planerna är för djärva, det är ofta för högt och passar inte in. Ofta är det väldigt sent i skedet som vi som parti kommer in och får tycka till. Sen har vi på senaste tiden oftast blivit överkörda då vi inte samlar majoritet.

Hur tycker ni centrala Båstad ska utvecklas?
– Det finns mycket att utveckla men det får inte byggas för högt anser vi.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Den måste finnas, det är till stor del Båstads levebröd. Hade vi inte haft turismen hade vi haft större problem. Turismen tycker vi är bra men det är stora problem med gästparkering på sommaren, både i Båstad och framför allt i Torekov. Det är en utmaning vi måste lösa.

Alla lokala partier i Båstad vill invånarnas bästa enligt partiprogrammen. Vad skiljer ut BP från de andra partierna i Båstad? Varför ska man rösta på just er?
– För att vi är ett lokalt parti som ser problemen på ett annat vis. Vi är inte styrda uppifrån utan kan formas oss efter verkligheten. Vi är också mer insatta i kommunens utmaningar då vi har närmare kontakt med invånarna.

Vad är det första ni skulle göra om ni kom till makten efter valet?
– Se till så det blir skolor i alla byar, oavsett om det är kommunala, montessori eller andra friskolor. Sen skulle vi se till att det blev bättre arbetsvillkor och högre lön för vårdpersonal.
– Det som vi även vill är att det ska finnas en samlingsplats för äldre i varje by. Som det var förr.

Har Bjärepartiet svängt i några åsikter nu när en hel del av de tongivande personerna i partiet antingen lämnat eller kliver åt sidan?
– Nej, det skulle jag inte säga. Partiet har alltid värnat om den lilla människan oavsett varifrån man kommer. I stort tycker vi som vi gjorde när jag började som aktiv i partiet 2008. Vi har nu en bra balans i partiet med 50/50 mellan kvinnor och män.

Bjärepartiets lista inför valet 2022


1. Inge Henriksson, Fd Företagsledare, 71 år, Torekov
2. Helena Strid, Statsanställd, 53 år, Ö. Karup
3. Ingrid Edgarsdotter, Förskolepedagog, 65 år, Grevie
4. Bo Wendt, Fd Miljöchef, Oppositionsråd, 69 år, Båstad
5. Claes Sjögren, Ekonom, 74 år, Båstad
6. Marie-Louise Nilsson, Pensionär, 64 år, Häljarp
7. Arne Tegsell, Företagare, 81 år, Båstad
8. Eva Maltesson, Fd Undersköterska, 67 år, Båstad
9. Erik Helbl, Fd Officer, 63 år, Ö. Karup
10. Göran Håkansson, Företagare, 68 år, Båstad
11. Marianne Eriksson-Mjöberg, Leg. Läkare, 70 år, Svenstad
12. Christer Paulsson, Lantbrukare, 67 år, Häljarp
13. Uno Henningsson, Fd Räddningschef, 81 år, Båstad
14. Karin Schmidt, Fd Plantekniker, 81 år, Hemmeslöv
15. Helena Kruse, Fritidspedagog, 64 år, Båstad
16. Roland Nelson, Fd Grafiker, 72 år, Båstad
17. Ingela Ekensteen Henriksson, Pensionär, 71 år, Torekov