BJÄRE 2022-08-28 KL. 07:01

Valet 2022 - Centerpartiet

Av Peter Jakobsson

Centerpartiet var ett väldigt starkt parti i Båstads kommun i början av 1970-talet då de hade över 40 procent av mandaten i kommunfullmäktige. Sedan dess har partiet dalat i storlek och de senaste valen har de legat runt 14 procent. Nu har de en helt ny person på förstaplatsen på listan till kommunfullmäktige.

Valet 2022 - Centerpartiet
Lars Winter är Centerpartiets förstanamn på listan till kommunfullmäktige. Partiet värnar om att det blir mer lantbruk, mer odlad mark och mer djurhållning på Bjäre. Foto: Peter Jakobsson

Lars Winter svarar på frågor om vad Centern vill lokalt i kommunen.

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?

– Vi tror att det finns ett stort behov av att ställa om samhället så det blir mer hållbart men det är inget som går att göra på en fyraårsperiod utan vi måste få på plats en plan på längre sikt. Ska vi klara en omställning är det inte heller bara kommunen som ska ställa om utan det krävs även att medborgarna ställer om sin konsumtion och att näringslivet ställer om sin produktion.

Hur vill ni att detta ska ske på Bjäre?
– Vi ser gärna att det blir mer lantbruk, mer odlad mark och mer djurhållning men även att det befintliga näringslivet fortsätter arbetet med att bli mer hållbart och att nya hållbara verksamheter väljer att etablera sig här. Vi har mycket goda förutsättningar på Bjäre och kan vara attraktiva för såväl hållbara företag att utvecklas eller etablera sig här.

Hur kan Centern vara med och stötta lantbruket i kommunen?
– Vi kan verka för att vi använder mer närodlat i de kommunala verksamheterna. Sen kan vi även se över hur vi kan ge bättre förutsättningar för att lantbrukarna ska kunna öka sin produktion samt att ett företag väljer att etablera sig här för att utveckla produkter av lantbrukets råvaror. Det kan kommunen göra tillsammans med lantbrukarna och näringslivet.

Vi möter nu inflation, stigande priser på energi och livsmedel och ett krig i Europa påverkar priser. Hur ska kommunen kunna hålla samma service om allt blir dyrare men intäkterna inte ökar till kommunen?
– En förutsättning är att det blir mer intäkter och det får kommunen om fler bosätter sig här. På Bjäre har vi goda förutsättningar för detta. Vi har en stor andel fritidsboende som vi behöver attrahera för att de ska välja att bosätta sig här permanent i stället för bara på fritiden.

Hur ska det gå till menar ni?
– Den ena delen är att ofta vill familjegenerationer hålla ihop. Vi kan attrahera dem genom att skapa bra förutsättningar för att alla från barn till gamla ska välja att flytta hit, barnfamiljer vill ha bra förutsättningar för sina barns utveckling och äldre väljer gärna att bosätta så de kan träffa barn och barnbarn ofta. Kommunen behöver därför erbjuda på bra skolor, bra boende, bra vård och omsorg med mer.

– Även infrastrukturen behöver fungera, både fysiskt avseende reseförutsättningar och IT-infrastruktur för att många ska kunna arbeta från sina hemmakontor.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?

– Där gäller det att dels kunna erbjuda bra skolor och förskolor, dels god infrastruktur men även attrahera företag att etablera sin verksamhet här. Vi har bra skolor, trivsamma områden och fin natur, ofta bättre än i storstaden som ger livskvalitet till det näringsliv som vill attrahera kompetenta medarbetare.

Hur ska man få dessa personer att komma till handling och verkligen flytta till kommunen?

– Vi måste marknadsföra oss bättre för att nå de familjer som önskar få fler värden i livet, bättre livskvalitet och det näringsliv som vi etablera och utveckla hållbara verksamheter.

Kan ni tänka er att höja kommunalskatten för att öka kommunens intäkter?
– Nu har kommunen ett överskott och vi måste prata mer om vad det är vi får för skatten. Vi måste använda skattekronorna på ett klokt sätt och undvika att höja skatten i den mån det är möjligt för att samtidigt ge den service som kommunens invånare förväntar sig.

Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad eller inflyttning först?

– Här tror vi att vi måste titta på längre sikt. Vi tittar på en 25-årshorisont och ser då över vad vi behöver år 2050 om vi då ska kunna vara 25 000 invånare i kommunen. Vi måste då se över hur man löser det med transporter, boende, el, vattenförsörjning med mer. Den planen kommer visa hur och var som det behöver byggas ut.

Om vi tänker på kort sikt, ska vi bygga ut först eller efter inflyttningen skett?
– Vi måste våga och satsa först för att visa att vi klarar en ökad befolkning. Ska det bli hållbart måste vi dock planera längre fram så det inte blir förhastade lösningar.

Är det lagom takt på inflyttningen som varit senaste åren?
– Ja, utefter de förutsättningarna vi haft så har det varit det. Ska den kunna öka behöver vi planera mer. Men det betyder inte mer byggande om vi får fler av de fritidsboende att flytta permanent till de boenden de redan har här. Men det tror jag kräver att även den yngre generationen vill flytta hit.

Inom frågan med lokal hållbarhet vill Lars Winter lyfta energifrågan.
– Jag tror att vi måste se över hur vi kan öka eltillverkning lokalt här på Bjäre. Det blir väl främst vindkraft då. Men det kommer inta vara hela lösningen. Kanske kan vi bygga ut kraftvärmeverk och odla energiskogar på Bjärehalvön.
– Även vattenförsörjning är en viktig förutsättning där vi kan införa tekniker som renar avloppsvatten så att energi, grundämnen och vatten kan recirkuleras vilket minskar behovet av grundvatten och samtidigt även återför energi och gödningsämnen som kan ersätta konstgödsel.
– Omställningen kräver inte bara att vi olika partier kommer med idéer och planer. Det gäller att alla invånare och näringslivet också följer med. Det kräver att alla gör det tillsammans och kommunen ska ge möjligheterna till detta.

Centerpartiet har relativt unga personer på listan till kommunfullmäktige. Vad är det med Centerns politik lokalt som lockar dem?
– Det är nog lantbruksfrågorna som Centern jobbar för men även den omställningen vi jobbar med som lockar även de yngre. De yngre ser behovet av omställning och ett framtida hållbart samhälle. Vi är glada att vi har även yngre som driver våra frågor och ger input till vilken riktning vi ska gå.

Har vi en bra skolorganisation nu med de nybyggda skolorna?
– Jag tycker skolorna är bra. Det är också väldigt viktigt med jobbet med värdegrunder som görs på skolorna. Det vi kan lära ut här i tidig ålder ger förutsättningar för att vi får medborgare som minskar risken för att hamna snett i livet. Det är även viktigt att tidigt kunna se om det är elever som är på väg på fel spår och då kunna fånga upp dem och tillföra resurser.

Ni skriver i valprogrammet att det ska finnas en skola på varje ort, vilket det inte gör i nuvarande skolstruktur.
– Om vi på längre sikt blir 25 000 invånare kanske det måste bli så. Vi ska ha skolor där det finns ett behov och just nu finns inte underlaget till kommunal skola på varje ort.

Centern vill att ”Gymnasieskolan i Båstad utvecklas för att vara så attraktiv för elever att mer än 50 % av eleverna i kommunen väljer utbildning här.” Hur då?
– Vi måste få mer attraktiva utbildningar och marknadsföra skolan mer. Många av våra gymnasieelever väljer ju andra orter än Båstad. Förvaltningen har börjat se över detta och vad vi kan göra för att skolan ska bli mer attraktiv. Det är viktigt att vi har en gymnasieskola i kommunen, så även för att kunna bedriva vuxenutbildningen så att näringslivet på Bjärehalvön kan få den kompetens som företagens utveckling kräver.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Turismen ger förutsättningar för stor del av näringslivet. Men sen finns det negativa saker så som att turismen sliter på naturen vilket på vissa ställen. Men vi vill skapa förutsättningar för naturturism som inte sliter på naturen. Göra leder och annat som bevarar naturen samtidigt som folk vistas i den. Sen ska vi se till att det finns bra cykelvägar. Vi ska se till att det finns möjligheter att kunna slänga skräp i kärl avsedda för detta men där måste också de som vistas naturen ta sitt ansvar och inte slänga skräp runt sig.

Vad skiljer ut Centern från de andra partierna i Båstad?

– Vi har en starkare betoning på att vi behöver göra en omställning av samhället där vi minskar på resursförbrukningen och skapar förutsättningar för att kunna leva på ett mer hållbart sätt.

Centerpartiets lista inför valet 2022

1. Lars Winter, 66 år, Civilingenjör, Båstad
2. Linnea Gunnarsson Elvertsson, 29 år, Sjuksköterska, Varan
3. Ib Nilsson, 51 år, Jur kand, Stora Hult
4. Emma Jönsson, 47 år, Hortonom, Segelstorp
5. Mats Sjöbeck, 67 år, fd Personalchef, Båstad
6. Anton Karlsson, 30 år, Lagerarbetare, Grevie
7. Annika Gidholm Steiner, 60 år, Företagare, Håle
8. Anders Gunnarsson, 61 år, Lantbrukare, Hov
9. Göran Kulneff, 40 år, Lantbrukare, Grevie
10. Magnus Nilsson, 44 år, Företagare, Förslöv
11. Johan Arnoldsson, 54 år, Mjölkproducent, Svenstad
12. Sonia Larsson, 73 år, fd Medicinsekreterare, Förslöv
13. Rune Andersson, 57 år, Lantbrukare, Grevie
14. Daniel Nilsson, 56 år, Montör, Olastorp
15. Lennart Svensson, 61 år, Lantbrukare, Ranarp
16. Nils-Bertil Nilsson, 51 år, Lagerarbetare, Förslöv
17. Tomas Kulneff, 67 år, Lantbrukare, Grevie
18. Peter Krikström, 73 år, Pensionär, Båstad
19. Walter Hughes, 73 år, Pensionär, Båstad
20. Christel Eriksson, 63 år, Beteendevetare, Båstad
21. Marcus Nilsson, 46 år, Företagare, Förslöv