BJÄRE 2022-09-01 KL. 14:44

Valet 2022: Liberalerna

Av Peter Jakobsson

Liberalerna i Båstad har sedan 1970-talet samlat runt 10 procent av rösterna med några undantag med fler och färre röster. Bjäre NU frågar partiets förstanamn Gitte Dahlin om deras syn på de lokala politiska frågorna. Vi träffas på en av västra Bjäres högsta plats vid Sönnertorps golfbana där Bjäres landskap breder ut sig och två vindkraftverk står och producerar grön el. Första frågan fick återkoppla till det.

Valet 2022: Liberalerna
Liberalerna tar ansvar för Bjäre och ser även en att det sker en klimatomställning för kommande generationer. Vindkraftverken i vyn över Bjäre ger en tänkbar bild av framtiden enligt Liberalernas förstanamn Gitte Dahlin. Foto: Peter Jakobsson

Hur ställer ni er till fler vindkraftverk på Bjäre?
– Mycket känsligt. Alla behöver mera el, både från både solceller och vindkraft. Solceller är enklast att installera snabbt. Sen om det blir vindkraft på Bjäre eller i närområdet får vi se. Vi har fått frågan om hur vi ser på vindkraftverkspark vid Stora Middelgrund (cirka 50 vindkraftverk med totalhöjden 290 meter planeras 31 kilometer nordväst om Torekov. Reds anm.) och vi är positiva till det. Lilla Båstads kommun kan inte heller ta fram en helt egen energiförsörjningsplan, det är beslut som ligger på högre nivå.

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Att vi får ett stabilt styre så vi kan bibehålla en god ekonomi. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och vi vet inte hur skattekronorna kommer utvecklas. Skola, vård och omsorg måste fungera.

Mycket blir nu dyrare med energikris, inflation och krig i Europa. Hur ska kommunen kunna upprätthålla samma eller bättre service när mycket blir dyrare?
– Jag tror att man kan jobba smartare men det är inte säkert att man kan bibehålla kvaliteten med mindre pengar. Vi lovar inte allt men det vi lovar håller vi.

Tror du det kan bli tal om nedskärningar i vissa verksamheter?

– Det vill vi undvika. Förhoppningsvis kan vi locka fler skattebetalare så vi får in lite mer pengar till kommunen. Stannar inflyttningen kanske vi måste börja spara.

Kan det bli tal om att höja kommunalskatten när allt blir dyrare?
– Det kommer aldrig vara det första alternativet. Vi har först en skyldighet att backa och se över den egna organisationen. Men skattehöjning går före att rasera verksamheten i kommunen, dit får vi aldrig komma.

Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad först eller inflyttning först?
– Vi vill att det ska gå hand i hand. Vi följer befolkningsprognoser och planerar utifrån det. Utbyggnad måste vara hållbart över tid men vi kan inte bygga lokaler eller bostäder som står tomma. Skattepengar är ett förtroendekapital som vi ska hantera med stor respekt.

Många äldre lockas att flytta till Bjäre. Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– De äldre flyttar in över hela Bjäre men vi ser att det är fler unga som flyttar in vid stationsområdet i Hemmeslöv och i Förslöv. Bra kommunikationer lockar folk mitt i livet. Där har vi fina områden att erbjuda och folk kan transportera sig utan att vara bilberoende.

Är det en lagom takt på inflyttningen nu?
– Det har känts lagom och hanterbart. Vi känner en tacksamhet över att folk flyttar till Bjäre.
Liberalerna värnar om kollektivtrafiken i valprogrammet och skriver: ”Gratis kollektivtrafik för alla skolungdomar för att kunna nyttja fritidsverksamhet”.

– Det hade varit bäst men det är en finansieringsfråga. Vi önskar dock att alla skolungdomar ska få gratis kollektivtrafik dygnet runt.

Får ni med era samarbetspartier i detta?
– Jag hoppas det. Vi tror att många inom Samverkan för Bjäre ser fördelarna med kollektivtrafiken.

Blir det inte lite orättvist mot de som inte bor i närheten av busslinjerna?
– Man måste börja någonstans. Sen hoppas vi att det blir fler busslinjer i framtiden.

Liberalerna skriver också: ”Möjliggöra boende på landsbygden och arbete i en tätort, eller tvärtom.”. Vad menar ni med det?

– Egentligen så är hela Bjäre landsbygd. Vi vill att man ska kunna bo här och jobba i till exempel Halmstad eller Helsingborg som är städer inom räckhåll med många arbetstillfällen. Vi vill gärna att Pågatåget alltid fortsätter till Båstad och inte bara till Förslöv.

Ni vill att man inte ska behöva använda bil så mycket, gäller det både elbilar och fossilbilar?

– Elbilar har inga utsläpp från något avgasrör men de är energikrävande i produktionen. Man måste nyttja en elbil ganska mycket innan den i stort blir mer miljövänlig än en snål fossilbil. I stort vill vi att bilberoendet, oavsett vilken typ av bil det handlar om, ska bli mindre.

Har kommunen ett ansvar för att det blir fler laddstolpar på Bjäre?
– Både ja och nej, vi kan möjliggöra för andra att sätta upp laddstolpar. Sen kan vi påverka Bjäre kraft att skapa den el-infrastruktur som krävs.

Nya skolor växer fram. Har vi en bra skolorganisation nu med de nybyggda skolorna?
– Ja, nu är den bra. Fördelen med att inte ha pyttesmå skolor är att skolpengen används bättre och kvaliteten på utbildningen blir bättre. Det är lättare att rekrytera lärare till lite större enheter och möjligheten till specialresurser blir bättre.
– Men vi har inte stora skolor på Bjäre nu, det är fortfarande små skolor jämfört med skolor på andra platser. Men med storleken vi kommer ha på skolorna finns möjlighet att ge en trygghet för eleverna, en skola där det finns resurser som behövs.

Hur ser ni på den planerade friskolan i Torekov?
– Vi har inget emot en friskola i Torekov, Liberalerna är för valfrihet. Men skolan i Torekov måste precis som all annan fristående verksamhet inom skola och barnomsorg hitta sina egna lokaler. Man kan inte bilda ett friskolekoncept och sedan tro att det är kommunen som ska stå för lokalerna. Backabusarna i Grevie och Montessoriskolan har på egen hand skaffat lokaler. Stiftelsen får gärna starta en friskola i Torekov men de måste ombesörja sina egna lokaler, precis som de andra friskolorna.

Nu önskar de dock att lösa sina lokaler genom att på något sätt få tillgång till skolan i Torekov som snart stänger. Hur ställer sig Liberalerna till det?
– Det finns två aspekter. Det ena är att marken vid Sandlyckeskolan är den enda kommunala fastigheten i Torekov. Det andra är att vi hyr moduler till förskolan i Torekov så i första hand behöver vi själva tillgång till en del av skolan lokaler för att lösa platsbristen i förskolan. Vi måste använda kommunens resurser och pengar så klokt som möjligt. Att då hyra in lokaler när vi inte behöver är då fel.
Gymnasiet i Båstad har svårt att locka elever från kommunen. Vad tänker ni om det?
– Det är ett jättebekymmer. Diskussioner om detta pågår. Det är lätt att det blir en ekonomisk belastning när skolan har för få elever. Under kommande mandatperiod måste vi medvetet se över Akademi Båstad Gymnasium. Men vi är stolta över vår gymnasieskola och vill helst att vi ska kunna ha den kvar.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Det blir trångt när vi får turisterna till Bjäre men jag tror vi behöver dem. Vi har utmärkta hotell och mycket att erbjuda. Alla besökare tar med sig erfarenheterna och sprider ryktet om Bjäre vilket lockar fler. Utan turisterna hade Bjäre varit mycket mer dött. Vi måste leva i harmoni med turisterna.

Liberalerna skriver att det önskas finnas bibliotek i alla tätorter. Varför är det viktigt?
– Det är viktigt med mötesplatser för äldre och biblioteken är en bra plats för detta. Men även förvärvsarbetande behöver biblioteken och då måste de vara öppna mycket mer, även efter ordinarie arbetstider. Det finns digitala lösningar som gör att det inte måste kräva mycket personal. Vi vill arbeta fram en ny biblioteksplan för kommunen.

Hur vill ni stötta näringslivet i kommunen?

– Vi har ett starkt näringsliv och ska vara en möjliggörare för företag att bygga sin verksamhet på Bjäre. Det är viktigt att vi har verksamhetsmark att erbjuda så företag inte flyttar bort.

I valprogrammet skriver ni om vikten av att ha en egen försörjning. Förklara.
– Vi måste prata mer om integration. Alla som kan måste komma i arbete, även våra invandrare för det är bästa sättet för dem och deras barn att känna att de är en del av samhället. Inget kommer gratis, det gäller även invandrare som måste se till att sätta sig i förarsätet av sitt eget liv. Men vi måste hjälpas åt för att de ska få möjlighet att uppfylla sina drömmar.

Liberalerna har ingått i koalitionen Samverkan för Bjäre tillsammans med M, S och KD under innevarande mandatperiod. Tillsammans har ni samlat en majoritet.

Vad har Liberalerna behövt kompromissa med för att komma överens inom gruppen?
– Egentligen inget i någon större utsträckning. Vi har haft en gemensam plan.

Kan du tänka dig samma samarbete efter valet?
– Ja, det kan vi tänka oss men det måste inte vara samma partier. Att ha en grupp som bildar majoritet tror jag dock är bättre än att någon ska styra i minoritet.

Alla lokala partier i Båstad vill i stort invånarnas bästa i de flesta frågor. Vad skiljer ut Liberalerna från de andra partierna?
– Att vi pratar om både ekonomisk och social hållbarhet. Inom det ekonomiska är det att ekonomin måste hålla över tid, inom social hållbarhet menar vi att vi har verksamheter som också håller över tid. Skola, vård och omsorg måste fungera i långa loppet.

– Inom miljöfrågorna och folkhälsa så ser vi att kollektivtrafik och cykelvägar är väldigt viktigt. Även föreningslivet är viktigt för människors hälsa. Vi är väldigt lyhörda och har tät kontakt med invånare och deras synpunkter och önskemål.

Liberalernas lista inför valet 2022

1. Birgitte Dahlin, Båstad
2. Mats Lundberg, Riviera
3. Jenny Hamringe, Hemmeslöv
4. Jens Nygren, Västra Karup
5. Lina Boman, Torekov
6. Catarina Fryland, Östra Karup
7. Mats Andersson, Förslöv
8. Kristin Nööjd, Torekov
9. Thomas Andersson, Båstad
10. Ingrid Nygren, Torekov
11. Jeanette Ekberg, Riviera
12. Hélène Muhola, Boarp
13. Kjell Bögvad, Segelstorpsstrand
14. Ina Angel, Dejarp