BJÄRE 2022-08-20 KL. 06:59

Valet 2022 – Socialdemokraterna

Av Peter Jakobsson

Socialdemokraterna i Båstad hade tidigare runt 20 procent av rösterna till kommunfullmäktige. De senaste 20 åren har de dock minskat lite och legat runt 15 procent. Bjäre NU undrar hur Socialdemokraterna ser på lokala samhället. Partiets förstanamn på listan Ingela Stefansson svarar.

Valet 2022 – Socialdemokraterna
Ingela Stefansson står högst på Socialdemokraternas lista till Kommunfullmäktige. Foto: Peter Jakobsson

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Det är att ta hand om våra äldre på ett bra sätt. De blir många fler och det är även en utmaning att hitta vårdpersonal.
– Sen är det nu lite oroligt läge med inflationen och eventuell lågkonjunktur som står inför dörren. Allt ser ut att bli dyrare och det påverkar kommunens verksamheter. Detta måste vi hantera och fortfarande kunna ge bra vård och omsorg samt skola.

Hur ska då kommunen kunna hålla samma service om allt blir dyrare men intäkterna inte ökar till kommunen?
– Vi får tänka nytt för att kunna bibehålla kvaliteten i verksamheterna. Sen handlar det om att använda resurserna effektivt, så som det till exempel blir nu med en ny större skola i Västra Karup. Det effektiviserar alla de kringtjänster som krävs på varje enskild skola. Kostnaden per elev blir mindre och då får vi större möjlighet att erbjuda speciallärare och annat som efterfrågas.


Valresultaten för Socialdemokraterna i Båstad. Valet 2014 ogiltigförklarades.


Har vi en bra skolorganisation på Bjäre nu med de nybyggda skolorna?
– Ja, det kommer det att bli. Det är så här vi kan klara framtidens utmaningar. Sen ska Strandängsskolan utökas och byggas om och Östra Karups skola ska byggas ut.
– Vi ser till att ha en bättre planering så vi kan möta framtida behov inom skolan. Sen kan man alltid bli överraskad av omvärlden men då får vi ta det då.

Skolan i Torekov är snart nerlagd. Hur ser du som Torekovbo på detta?

– Det är så klart sorgligt men det är ett för litet elevunderlag i Torekov. Eleverna får tillgång till en bra nybyggd skola i Västra Karup det kommer att bli fortsatt attraktivt att bo i Torekov. Hemmeslöv är attraktivt och där finns ingen skola.
– Vi har även ett mål i att få till fler cykelleder mellan orterna så elever kan cykla längre på ett säkert sätt. Det är dock inte helt enkelt när man har Trafikverket som väghållare och vi inte har rådighet och kan bestämma själva.

Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola och vård. I vilken ordning ska det ske. Utbyggnad först eller inflyttning först?
– Det måste ske hand i hand, det är därför vi studerar uppdaterade befolkningsprognoser noga inför planeringen av samhället. Båstads kommun är dock svår att prognostisera för det är så olika om det är fastboende eller sommarboende som flyttar in.

Är det lagom takt på inflyttningen?
– Det är många som är äldre i kommunen och det flyttar även in äldre, då behöver vi även få in folk i arbetsför ålder som kan jobba och betala skatt i kommunen. Vi behöver inflyttningen för att klara framtiden. Sen har vi tur att många av de äldre som flyttar in är friska pensionärer som kan bidra till samhället.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– Våra stationslägen har visat sig vara attraktiva för de yngre. Där kan de bo och enkelt pendla till närområdet. Detta gäller både i Förslöv och Hemmeslöv där vi även bygger på ett blandat sätt för att locka olika typer av folk.

Ingela återkommer till att blandningen av folk är viktigt för samhället. Som det är nu finns inga direkta utanförskapsområden i kommunen och det vill Socialdemokraterna verka aktivt för att undvika.
– När det byggs nytt ser vi till att det är blandat boende med villor, bostadsrätter och hyresrätter och i olika prisnivåer för att få en mix av personer med olika resurser och behov. Detta ser vi till både genom det som Båstadhem gör och genom att vi ställer krav på bostadsutvecklare när de får köpa kommunal mark. Det måste finnas boende för alla, det är mycket viktigt.

Socialdemokraterna i Båstad har kommunicerat många förbättringar inom hemtjänst och hemvård. Bland annat att minutscheman inom hemtjänsten måste bort, förebyggande insatser måste bli bättre så många olyckor och sjukdomar kan undvikas, mängden personer som möter en vårdtagare ska minskas och grundbemanningen ska öka. Hur ska detta kunna finansieras? Blir det på bekostnad av något annat?
– Vi tror att allt inte måste kosta mer utan att jobba med att höja kvalitet går att göra på många sätt. Det handlar om arbetssätt och styrning.

Men alla vill väl ha mer pengar för att kunna göra mer inom deras organisation?
– Det kan också handla om att kunna få jobba mer tillitsbaserat och få möjlighet att styra sitt arbete mer. Andra kommuner har varit framgångsrika på detta.
– Vi vill att det ska bli attraktivare att jobba med människor både inom vård och skola.

Osäkerhet i världen samt hög inflation framöver ökar kommunens kostnader. Kommer det gå att finansiera detta utan att höja kommunalskatten?
– Vi ser inte att det behövs just nu men vi vet inte hur det blir i framtiden.

Kan ni tänka er att höja kommunalskatten om det behövs?

– När hushållen nu får högre kostnader önskar vi inte behöva öka det mer genom att höja skatten. Det är en avvägning mellan att hushållen ska klara sig och så även kommunen. Att höja skatterna är inte något mål vi har.

Alla lokala partier i Båstad vill invånarnas bästa enligt partiprogrammen. Vad skiljer ut S från de andra partierna i Båstad?
– Man ska rösta på oss för att vi vill att alla människor ska ha det bra, även de som är svagare i samhället. Vi tycker jämställdhet är en viktig fråga. Ett samhälle där så många som möjligt har det bra blir ett samhälle med färre problem. Vi vill att man ska jobba förebyggande med detta.
– Redan i förskola och skola vill vi att alla ska lyckas, det är viktigt för att utjämna klyftor och utanförskap. Vi måste få in nyanlända snabbt på arbetsmarknaden.
– Samhället är inte ”vi” och ”dom”, samhället är alla tillsammans.

Vad har ni behövt kompromissa med för att komma överens inom Samverkan för Bjäre?
– Vi har hela tiden diskuterat mellan partierna för att komma fram till bra lösningar. Vi vill använda kommunens pengar för alla invånarnas bästa, ha en ekonomi i balans. Det känns som vi inom gruppen jobbat respektfullt mot varandra. Detta är bättre än att styra i minoritet för då är det svårare att få saker gjorda.
– Jag är lite stolt över att vi fyra har samarbetat så bra de senaste åren.

Kan du tänka dig samma samarbete efter valet?
– Det är inte uteslutet men första ska väljarna säga sitt så får vi se vad vi har att röra oss med.

Är turismen bra och viktigt för kommunen och något ni värnar?
– Arrangemang är bra men det måste finnas ett maxtak för allting. Vi går varje år genom med Båstad Turism och även med Teknik och Service på kommunen för att se så vi klarar anströmningen av turister. Turismen bidrar med många arbetstillfällen och det värnar vi om. Vi har låg arbetslöshet bland både ungdomar och nyanlända och många av dem jobbar inom turism- och servicebranschen.


Bjäre Skola i Västra Karup håller på att färdigställas. När den tas i bruk tycker Socialdemokraterna i Båstad att skolstrukturen blir bättre. Ingela Stefansson står högst på Socialdemokraternas lista till Kommunfullmäktige. Foto: Peter Jakobsson