BJÄRE 2022-08-25 KL. 21:36

Valet 2022 - Sverigedemokraterna

Av Peter Jakobsson

Sverigedemokraterna kom in i Båstads kommunfullmäktige 2006 med ett mandat. Sedan dess har de växt men förra valet 2018 föll de tillbaka något till 8,5 procent av rösterna. Till detta val har de satt en före detta Bjärepartist som första namn på listan till kommunfullmäktige. Hans Grönqvist förklarar hur SD ser på de lokala frågorna.

Valet 2022 - Sverigedemokraterna
I Boarp vid golfbanan växer ett nytt litet bostadsområde fram med blandad bebyggelse. Ett bra exempel på att det kan byggas även utanför de största orterna enligt Sverigedemokraternas förstanamn Hans Grönqvist. Foto: Peter Jakobsson

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Alla partier vill väl det bästa inom vård och skola, men ska jag välja något annat så blir det att vi expanderar i rimlig takt. Det har jag tagit upp under lång tid då jag ifrågasatt takten vilket påverkar vård och skola men också vattenförsörjningen. Många använder dricksvatten på fel sätt. Nu har en del av Bjäre fått Bolmenvatten men förbrukningen har varit så hög så att nya anslutningen nästan gått i taket vid tillfällen redan.

Utbyggnaden av VA-anslutningen till Sydvatten är dock inte helt klar än.

– Det är en del kvar att bygga i Förslöv/Grevie med markvattentorn och sådant. Men förbrukningen varierar väldigt mellan årstider och väder.
– Sen är det räntehöjningarna som nu väntar för kommunen. VA-kopplingen med Sydvatten är en stor investering. Med höjda räntor på investeringen kommer vattnet troligen bli rejält dyrare framöver.

Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad eller inflyttning först?

– Man kan nog varken göra det ena eller det andra först, det måste vara en medelväg.
– Haga park är snart fullt och nu ligger det planer på att bygga ett till äldreboende. Men vi ska inte förhasta oss i investeringarna. Det kan få bli lite kö till platser innan vi måste skrida till verket. I en pressad ekonomi är det ännu viktigare att inte stressa med investeringarna.

Har det varit en lagom takt på inflyttningen senaste åren?
– Även om det bara är några hundra personer per år så kan man se hur det har byggts på senare år. Det har byggts tätt och högt. Så ville vi inte alls ha det för runt 15 år sedan men nu har det vänt och byggs på höjden för att inte ta för mycket mark i anspråk.

Det är dock en stor blandning på nybyggandet med villor, radhus, bostadsrätter, hyresrätter.
– Vi har inte sett slutet på det som är planerat. Flera stora höga hus står inför att byggas. Är det verkligen den vyn som ska möta folk som kommer till Båstad?

Vad tycker ni?
– Jag tycker det är synd att det ska bli så. Båstad är från början ett fiskesamhälle och en trädgårdsstad och nu blir det för stora kontraster med det som möter folk först. Tre till fyra våningar hade passat bättre in i landskapet.

Expandera med inflyttning betyder mer pengar till kommunen.
– Det är ju inte givet att det är skattebetalare som flyttar in. Sen finns det ett skatteutjämningssystem som är väldigt svårbegripligt.

Hur ska man få ”rätt” folk att flytta in? Går det att kontrollera?
– Nej, det gör det inte men det beror på hur det byggs. Egna hem är inga problem för där har de flesta som bygger god ekonomi, men byggs det mycket hyreshus så är det svårt att veta vilka som flyttar in.

Osäkerhet i världen samt inflation ökar kommunens kostnader. Hur ska kommunen kunna hålla samma eller bättre kvalitet när mycket blir dyrare?
– Den växande kostsamma byråkratin som finns inom kommunen kostar mycket pengar och där borde det sparas en del.
– Även inom skolan skulle det gå att dra ner på administration och annat som kostar mycket pengar. Vi tycker de anställda inom skolan först och främst ska vara lärare plus det nödvändiga kringtjänsterna. Prioritera personal som sysslar med undervisning.
– En annan sak är att få folk i arbete. Det är för många i kommunen som inte har egen försörjning.

Men det är väl inte många arbetslösa i Båstad jämfört med andra kommuner?
– För att vara en attraktiv kustkommun med stort fungerande näringsliv och stor turism så borde det vara färre arbetslösa.

Kan ni tänka er att höja kommunalskatten för att täcka högre kostnader och för att kunna göra nya satsningar?
– Som ett av världen mest beskattade länder så måste att höja skatten vara det sista vi gör, allt annat ska provas först. Det blir lätt en negativ spiral av höjd skatt. Höjer man skatten så minskar tillväxten, intresset för företagare att etablera sig minskar, folk med pengar och investeringsvilja flyttar i värsta fall ut ur kommunen. Intresset för att jobba kan minska, gränsen mellan bidrag och jobba blir mindre om man höjer skatten.

Båstads kommunalskatt är dock låg jämfört med många andra kommuner.
– Börjar man släppa på att hålla ner skatten och börjar höja i kärva tider så kanske det är en lösning på kort sikt men det ställer till det i det långa loppet. Jag tror inte det är sunt att höja skatten.

Har vi en bra skolorganisation nu med de nybyggda skolorna?
– Vi har tidigare velat bevara skolorna i Grevie och Torekov. Grevie skola är nu ett minne blott och så lär det vara en längre tid. En skola i Torekov ser vi positivt på. Är det en friskola det blir så är det ytterligare ett val som föräldrar har. Att bevara en skola i någon form i Torekov ser vi positivt på.

Men de kan gå vidare med friskolan, men det är ju inte säkert att de kan göra det i Sandlyckeskolans gamla lokaler. De kan göra det i andra lokaler.
– Ja, visst.

Ni skriver i valprogrammet att: ”Samtliga barn i skola och förskola ska ges undervisning i kost/hälsa och schemalagd motion varje dag enligt Bunkeflomodellen.”
– Många barn idag har mycket skärmtid och rör sig inte tillräckligt. Kan vi få in det i skolan så kan det vara bra.

Är det ett rimligt mål att alla ska ha idrott varje dag?
– Det beror ju på hur lång tid det ska vara. Vi tror det går att få in under skoldagarna.

Gymnasieskolan i Båstad har få elever från kommunen. Tycker SD att kommunen ska driva en gymnasieskola med så få elever?
– Till slut kanske det når en punkt där det inte går. Det blir dyra platser för de få som går där. För att inte konkurrera med grannkommunernas utbildningar borde vi tillsammans med dem se över vilka utbildningar som erbjuds.

Vad vill SD inom vård- och omsorg?
– Ungefär som alla andra tror jag. Vi vill ha mer svenskspråkig personal, mer välutbildad personal. Med bättre utbildad personal följer att de får högre löner vilket vi tycker de ska ha.

Ni skriver i valprogrammet att ni vill ”Minska den kommunala administrationen och återföra makten till medborgarna.”. Hur menar ni här?
– Ett exempel är när Boverket har riktlinjer vid nybyggen. Till exempel vill de begränsa antalet parkeringsplatser vid nybyggen, vilket inte går att tillämpa på Bjäre på samma sätt som i storstaden. Där tycker vi att vi borde få större svängrum att besluta lokalt.
– Vi vill och behöver köra bil på Bjäre. Sen ser vi fram emot att bilflottan till stor del blir elektrifierad så det blir miljövänligt att köra bil. Men då ska vi inte vara begränsade med hur mycket parkeringsplatser vi får bygga vid nybyggen.
– Att minska administrationen betyder att vi ifrågasätter vissa avdelningar, så som kommunikationsavdelningen. Görs inte kommunikation redan via Båstad Turism & Näringsliv? Blir så många som jobbar med samma saker.

Hur menar ni att man ska återföra makten till medborgarna?
– Medborgare har många gånger möjligheter att reagera på detaljplaner och annat som planeras men de gör inte det förrän det är för sent. Folk har väl fullt upp med det dagliga men det är ett problem att folk regerar för sent.

Men då har väl medborgarna makt som de inte utnyttjar?
– Ja, de har ett eget ansvar. Men vi anser ändå att det är för mycket övergripande byråkrati som styr över våra lokala beslut.

Hur får man folka att engagera sig i samhället?
– Vi politiker kanske måste vara tydligare med att vi inte kan göra allt utan medborgare måste också vara med och påverka där det går.
– Samhället har en enorm byråkrati och nu även med Agenda 2030. Måste vi verkligen följa Agenda 2030? Det är inget som vi har valt. Det gör att besluten går i en riktning som är längre och längre ifrån medborgarna anser vi.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Turismen har stor betydelse för kommunen och har haft så i hundra år. Den sysselsätter mycket folk och för många ungdomar blir det en första ingång till arbetslivet.
– Men vi tycker inte att turismen behöver stöttning med skattepengar. Kommunen ska vara effektiva i att ge tillstånd och möjliggöra för aktörer att vara verksamma.


Sverigedemokraternas röster till kommunfullmäktige i Båstads kommun. Valet 2014 ogiltigförklarades och omval hölls 2015.


Hur ser ni på exploatering i centrala Båstad? Hur tycker ni centrala Båstad ska utvecklas?
– Det ska ske med varsam hand tycker vi. Det handlar mycket om höjder på nya byggnader. Vi tycker att vi ska vårda vårt kulturvärde så det byggs med stil och variation. Vi tror att detta är vad folk i Båstad vill. Sen har vi några fula byggnader från 1970-talet så att vissa hus rivs och ersätts med annat är fullt förståeligt.

Vad skiljer ut SD från de andra partierna i Båstad? Varför ska man rösta på just er?
– För att vi vill att kommunen ska växa i en rimlig takt och inte forcerat. Utvecklingen ska vara gynnsam och accepterad av oss som bor här. Vi ska behålla vår stil i Båstad och inte bli något vi inte är. Sen brinner vi för att man ska kunna genomföra generationsskiften vid gårdarna genom avstyckning.

Vad är det första ni skulle ta upp om ni kom till makten i Båstads kommun?
– Vi skulle ta tag i problemet med kränkningar i skolan. Hur man kommer dit vet jag inte men det är ett stort problem som måste lösas. Vi skulle kanske sätta hårda krav på verksamheten att lösa detta. Över lag behöver det bli mer ordning och reda i skolan. Vi tror det gått för långt med att integrera alla med varandra i skolan. De som är stökiga måste tas tag i och de ska inte störa alla andra.
– Sen skulle vi bromsa vissa investeringar, till exempel den tilltänkta utbyggnaden av kommunkontoret.


Sverigedemokraternas lista till kommunfullmäktige i Båstad


1. Hans Grönqvist, Chaufför, Boarp, 60 år
2. Carolin Gräbner, Lagerarbetare, 31 år
3. Terese Wennerstrand, Verksamhetsplanerare, 47 år
4. Joakim Gräbner, Sjöingenjör, 56 år
5. Anna Karin Svengren, Affärsresekonsult, 46 år
6. Claes Wallin, Pensionär, 64 år
7. Eva-Karin Gräbner, Väktare, 55 år
8. Linda Svensson, Uska/ Vårdare, 48 år
9. Britt Marie Johansson, Kallskänka, 56 år
10. Florentina Arsenie, Beteendevetare, 44 år
11. Anders Dahl, Fil.Kand, 59 år
12. Leif Rosqvist, Chaufför, 61 år