Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-11-19 KL. 07:10

Vandringsleder knyts samman

Av Peter Jakobsson

Kommunfullmäktige gav bifall till att knyta samman vandringsleder. Detta var ett förslag som kom i en motion från Centerpartiet.

Vandringsleder knyts samman

Centerpartiet skickade tidigare i år in en motion till kommunen om att knyta samman de tre vandringslederna i Grevie backar, Sinarpsdalen och Axelstorp.

Emma Jönsson och Ib Nilsson pekade i motionen på att det i Dala har det iordningställts en fin parkering vid vandringsslingan i Sinarpsdalen. Till vandringslingan vid Ravinen (Axelstorp) är det 530 meter. Med den nya fina banvallen skulle dessa två vandringsslingor på ett bra sätt kunna knytas samman och på så sätt utnyttja samlingsplatsen och parkeringen.

Vill man nu vandra slingan vid Ravinen nu, får man parkera längs vägen eller vid parkeringen vid Drivan/Båstad sportcenter.

Att även binda samman vandringsleden vid Grevie backar med Bjäre Banvall/Sinarpsleden tycker de är önskvärt. Det knyter samman lederna på ett bra sätt och skulle det göra mycket enklare för de som kommer med bussen från Torekov.

Dessutom menar de att parkeringen vid Grevie backars södra anslutning är liten och när den är full hänvisas man till att parkera på vägen där det är 70 km/h. Vid norra anslutningen finns ingen parkering, där kan då parkeringen vid Bjäre Banvall användas.

Centern önskade att man knyter samman dessa tre vandringsleder och hänvisar besökare att ta bussen till Båstad företagsby/bilen till parkeringen i Dala för att börja sin vandring där.

Teknik och Service på Båstads kommun utredde möjligheterna för att knyta samman lederna och ansåg det vara möjligt att genomföra inom beslutade budgetramar. Det skulle ge möjlighet till att få de tre hopknutna lederna att bli en del i ett större lednätverk.

Slutgiltig dragning av leden är dock delvis beroende av om avtal med markägare kan tecknas.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen och gav förvaltningen i uppdrag att knyta samman de tre vandringslederna i Grevie backar, Sinarpsdalen och Axelstorp vilket föreslogs i motionen.
– Vi i Centerpartiet är glada att vår motion fick bifall och vi hoppas att vi kommer se väldigt många människor som kommer ut och vandrar i vår underbara natur.
Med sammanlänkade vandringsleder kan vandringen bli lite längre, säger Emma Jönsson.

Text: Peter Jakobsson