Klik venligst
BJÄRE 2024-06-11 KL. 11:00

Vargstriden över - ingen ville ha fler

Av Carina Nilsson

Naturvårdsverket har beslutat om miniminivåer för varg i södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena. I söder ska det finnas 75 vargar.

Vargstriden över - ingen ville ha fler
Naturvårdsverket har satt minimigränser för antalet vargar i södra och mellersta förvaltningsområdena. Foto: Adobe Stock

Mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdena har inte kunnat enas om hur antalet vargar skulle fördelas. Till sist fick Naturvårdsverket avgöra frågan. De har nu tagit ett beslut som gäller i två år. I södra förvaltningsområdet ska det finnas 75 vargar som lägst och i mellersta 225.

- Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att vargstammen ska spridas mer över landet. Det innebär bland annat att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet. säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

2019 låg miniminivån för södra Sverige på fem vargar. ”Sedan dess har det skett en påtaglig spridningsnivå till länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet, helt i linje med av riksdagen beslutad rovdjurspolitik” skriver Naturvårdsverket.

Beslutet fattas normalt om fem år men eftersom vargstammen på kort tid har rört sig söderut så gäller beslutet i två år.

Samtidigt får länsstyrelserna rätt att besluta om licensjakt på varg i södra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

I det norra rovdjursförvaltningsområdet sätts ingen miniminivå för varg av hänsyn till rennäringen.

Södra förvaltningsområdet består av följande län:

Blekinge

Gotland

Halland

Jönköping

Kalmar

Kronoberg

Skåne

Södermanland

Östergötland