BJÄRE 2023-11-24 KL. 10:54

Varning för ishalka senare under fredagen

Av Peter Jakobsson

SMHI har gått ut med en gul vädervarning för Båstad och resten av Skåne gällande plötslig ishalka under eftermiddagen och kvällen fredag 24 november.

Varning för ishalka senare under fredagen
SMHI utfärdar gul vädervarning för plötslig ishalka på Bjäre under fredagen från kl 15 till 21.

Institutets prognos visar på byar av regn eller blötsnö under fredagen som främst i högre terräng kan ge upp mot 5cm blötsnö. Detta följs under fredag eftermiddag och kväll av uppklarning och kall luft norrifrån, vilket ger risk för tillfrysning av våta vägar.

Därav den gula vädervarningen som avspeglar ”Plötslig ishalka”.

Varningen gäller fredag 24 november kl. 15.00 – kl. 21.00

Möjliga konsekvenser av vädret är:

• Långsammare trafik på grund av halka.

• Begränsad framkomlighet på vägar på grund av trafikolyckor.

• Risk för förseningar inom buss- och flygtrafiken samt inställda avgångar.