Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-06-09 KL. 10:50

Vattna sparsamt på Bjärehalvön

Vattna sparsamt på Bjärehalvön

Stora delar av Sverige lider nu konsekvensen av att det varit ovanligt lite nederbörd de senaste åren vilket lett till låga grundvattennivåer. I Båstad har det varit dåligt med vatten i flera år så vi är vana med bevattningsförbud men vi måste undvika problem i framtiden.

Just nu råder bevattningsförbud i Båstad kommun för de som är anslutna till kommunalt vatten från NSVA. Det betyder att du inte får vattna med automatisk vattenspridare men det går bra att vattna för hand med slang och du får använda högtrycksprutan för att rengöra trädgårdsmöblerna. Några grannkommuner har infört hårdare regler än Båstad. Vattensituationen har varit stabilt dålig i Båstad i flera år.
– Bevattningsförbudet gäller enbart NSVAs kunder som är kopplade till det kommunala dricksvattennätet. NSVA kan inte kräva att fastighetsägare med eget vatten och egen brunn följer förbudet, men vi vädjar till dem att spara på vattnet. När allt kommer omkring är det samma grundvatten vi använder, säger Jonas
Håkansson, avdelningschef dricksvatten på NSVA.

Det finns många enkla tips på hur du kan spara vatten i vardagen. Att stänga av kranen medan du borstar tänderna istället för att låta vattnet stå och rinna under tiden är ett av dem.
– Det finns säkert de som tror att denna lilla gest kanske inte hjälper i det stora hela, men 12 liter vatten rinner det ut varje minut. Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen under de tre minuter som vi borstar tänderna sparar vi cirka 36 liter var varje gång. Det blir några procent av den totala förbrukningen i varje kommun. Den gesten gör absolut skillnad, säger Jonas Håkansson.

Grundvattentillgången kommer troligtvis att fortsätta vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå. NSVA har optimerat alla vattenverk så att så lite vatten som möjligt förbrukas vid rening av grundvattnet. Kontinuerlig övervakning av uttagsbrunnar samt övriga anläggningar innebär att NSVA vet hur mycket vatten som levereras.
– Skulle något avvika från det normala kan vi snabbt vidta rätt åtgärder. Däremot är ledningsnätet svårt att övervaka på samma sätt. Vi tar tacksamt emot tips på vattenläckor. Vi håller också på att leta efter nya platser för produktionsbrunnar men i Båstads kommun är det väldigt svårt då mer eller mindre alla lämpliga platser redan har produktion eller redan är testade, säger Jonas Håkansson.

TEXT: Peter Jakobsson
FOTO: Joakim Ormsmarck