Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-02-23 KL. 11:10

Vilden med i nytt parti inför valet

Vilden med i nytt parti inför valet

Det var i det ordinarie valet 2014 som Jonas Persson Follin valdes in i kommunfullmäktige för Moderaterna. Bara ett år senare lämnade han partiet då han tyckte att de inte längre delade hans uppfattning om vad som är bäst för kommunen. Nu står Jonas på valsedeln till ett annat parti i det kommande valet.

Trots avhoppet från Moderaterna valde Jonas att sitta kvar i kommunfullmäktige som partilös vilde. Detta beslut mötte kritik från hans tidigare partikamrater.
– Jag kände, och känner fortfarande, att jag har något att tillföra i den lokala politiken. Det var huvudanledningen till att jag satt kvar även efter att ha lämnat moderaterna.

Nu till höstens val står Jonas på Bjärepartiets valsedlar och det är det nog få som är överraskade över.
– I Båstad är det helt enkelt Bjärepartiet som i dagsläget står mig närmast. Bjärepartiet är ett lokalt parti som inte styrs av riksintressen. Jag bedömer att Bjärepartiet är bäst lämpade att styra kommunen.

Jonas är född och uppvuxen i Båstad. Under 15 år studerade och jobbade han internationellt men när barn kom in i bilden återvände han till Båstad med familjen men jobbar fortfarande på en internationell arena. Intresset för politiken har funnits länge och i familjen finns flera som tidigare varit politiskt aktiva i Båstad.
Politiker måste bli bättre på att se verkligheten, menar Jonas, och våga prata öppet om alla frågor.
– Jag har nog vad man skulle kunna kalla en moderat grundsyn på politiken, och tycker att Bjärepartiet driver en mer balanserad och moderat politik än Båstadmoderaterna. Dessutom uppskattar jag Bjärepartiets fokus på lokalpolitiken.

Frågan om hanteringen av budget är även de något som Jonas pekar på som anledning av partibytet.
– Bjärepartiet var det enda partiet vars budget uppfyllde budgetmålet på två procents överskott, trots att alla partier står bakom detta mål. Sen lutar sig de andra partierna på större intäkter genom befolkningsökning, vilket jag i vissa delar ifrågasätter. Det är inte självklart att befolkningsökning leder till en starkare ekonomi eller mer välstånd i vår kommun. Däremot tror jag att vi i kommunen, precis som i företagsvärlden, genom budgetdisciplin och tydligare ekonomisk styrning kan öka effektiviteten och få ut mer välfärd för våra skattepengar.Jonas vill värna om de mindre orternas skolor.

Bjärepartiet stöttar förslagen om en skolstruktur med flera små byskolor trots att det visar på en både dyrare och mindre effektiv hantering av givna medel. Där står ditt gamla parti med åsikten att effektivisera genom större enheter. Går det inte mot ditt resonemang?
– Jag står bakom politiken att bevara och stötta mindre orters överlevnad genom att till exempel satsa på små skolor. Det är mer kostsamt men det står jag för. Jag försöker inte dölja att det är dyrare eller linda in det i andra aspekter. Det är en viktig fråga, och det får kosta. Sen ska det självklart finansieras på ett klokt sätt.

Det verkar som du bytt en hel del åsikter sedan du var med i moderaterna för bara några år sedan. Vad har föranlett det?
– Jag vet inte om jag kan hålla med om att jag bytt åsikter. Däremot har det blivit ännu viktigare för mig som politiker att beskriva och hantera de målkonflikter och prioriteringar som är en central del av all politik. Politik är inte, och ska inte vara, en godhetstävlan.

Jonas har förhoppning av att fortsättningsvis vara ledamot i kommunfullmäktige. Valresultatet i september får avgöra. Fler kommunalpolitiska åtaganden är svårt att få in i kalendern.
– Jag brinner för vår kommun och vill gärna vara med och påverka i olika lokala frågor. Men med ett heltidsjobb utanför politiken och tre små barn så är det tufft att hinna med allt, avslutar Jonas.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON