BJÄRE 2022-04-25 KL. 16:30

Vill aktivt värna om insekterna

Av Peter Jakobsson

Insekterna hör till en av naturens viktigaste beståndsdelar. Att aktivt värna om dessa är nödvändigt enligt Bjärepartiet som har skickat motion om att kommunen bör ställa om grönytor till blomsterängar.

Vill aktivt värna om insekterna
Rätt och fler blommor behövs för våra livsviktiga insekter enligt Bjärepartiet. Foto: Lukasz Niescioruk

I motionen "Ge oss naturen tillbaka" pekar Bjärepartiet på att man i danska Hjörring kommun har ett projekt där man gått in för att återskapa så mycket natur som möjligt i kommunens marker men även i invånarnas trädgårdar. Man har engagerat invånarna för att höja deras kunskap om hur naturen kan hjälpas genom att omvandla enformiga gräsmattor till blomsterängar.
– Vi har en klimatkris där det snart kanske inte det finns insekter så det räcker för att pollinera våra växter, säger Helena Stridh som skrivit under motionen för Bjärepartiet.

I Hjörring har man uppmuntrat till plantering och sådd av växter och blommor som lockar bin, fjärilar och insekter och de har även delat ut frön till invånare som velat delta i projektet. Man har involverat skolbarn och trädgårdsintresserade för att samla in vilda fröer och sedan sprida dem på kommunala ytor för att omvandla kommunens grönytor till platser för insekter och naturliga växters utveckling.
– Vi vill att man i Båstad startar ett projekt likt det i Hjörring. Jag tror det finns en hel del som vill engagera sig men inte har kunskapen. Då skulle de på kommunen som kan detta se till att dela med sig av kunskapen, säger Helena.

Kommunen har många grönytor som i dagsläget klipps kort. Fler av dessa tycker Bjärepartiet att man kan ha en annan strategi för. Men det handlar inte om att bara låta gräsmattor växa.
– Man måste aktivt plantera in rätt växter. Bara en vild gräsmatta har inte de växter som behövs för insekterna, säger Helena.


Helena Stridh (BP). Foto: Arkiv


Projekt liknande det som motionen handlar om har genomförts i andra kommuner i Sverige. Då menar Bjärepartiet att det ter sig som den mest naturliga sak att vår kommun skulle kunna ställa om sina grönytor till blomsterängar och ge förutsättningarna för ett bättre och naturligare habitat för våra växter och insekter.
– Man måste tänka om i hela världen med hur vi hanterar våra insekter. Den dagen vi inte har bin och humlor sitter vi i skiten, poängterar Helena.

Kommunfullmäktige kommer besluta om motionen tas in för beredning av kommunens förvaltning.