Klik venligst
BJÄRE 2024-04-16 KL. 07:00

Vill bekämpa jättebalsaminen

Av Peter Jakobsson

Jättebalsaminen är en invasiv växt som sprider sig fort. På Bjäre finns det gott om dem och nu gör Naturskyddsföreningen och Båstads kommun gemensam sak för att försöka bekämpa den. Jobbet starter med ett informationsmöte som välkomnar folk som är intresserade av att hjälpa till.

Vill bekämpa jättebalsaminen
Naturskyddsföreningen på Bjäre och kommunen gör gemensam sak för att försöka bekämpa jättebalsaminen. Eva Werner från Naturskyddsföreningen finns på plats vid det informationsmötet som de ska hålla den 25 april. Foto: Peter Jakobsson

Den invasiva växten jättebalsamin finns etablerad i Sverige sedan 1918. Nu vet man hur den tar över och hindrar andra arter från att växa. Den är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Nu gör Naturskyddsföreningen på Bjäre och Båstads kommun en gemensam satsning för att försöka få bort jättebalsaminen från Bjäre, och det finns gott om dem.

– Jättebalsaminen vill ha fuktig och näringsrik mark, oftast finns den längs vattendrag. På Bjäre finns det mycket längs Stensån och längs andra bäckar. Den har inte riktigt kommit ner till kusten än men den är nära i Torekov till exempel. Sen finns det mycket längs banvallen där det är gamla diken som bjuder på en perfekt mark för jättebalsaminen, berättar Eva Werner som är aktiv på Naturskyddsföreningen på Bjäre.

Den 25 april klockan 18 ska Naturskyddsföreningen hålla ett informationsmöte om bekämpning av jättebalsaminen i den svarta stugan i botten av Sinarpsdalen. Även Båstads kommun kommer till mötet för att berätta hur de hjälper till.

– Då hoppas vi att det kommer folk från byalagen och andra som hanterar naturen. Sen kanske det är andra som är ute mycket i naturen som vill veta mer, säger Eva.

Jättebalsaminen kan bli 2,5 meter hög och har rosa blommor i toppen.

– Vissa tror kanske att det är en orkidé men det är det inte. Blommorna kan vara lite orkidélika. De flesta känner nog igen den då den är väldigt vanligt förekommande, säger Eva och fortsätter.

– Den är väldigt stor och tar platsen från andra inhemska växter som inte får chansen att växa. Sen är den väldigt rik på nektar viket gör att pollinatörerna söker sig till den i stället för de inhemska arterna.

Jättebalsaminen kan bli 2,5 meter hög och har röd-rosa nästan orkidéliknande blommor. Den är invasiv och ska bekämpas.

Eftersom den är klassad som skadlig och invasiv så är man som markägare skyldig att ta bort den. Och den är ganska enkel att ta bort.

– Den har ett litet rotsystem som kommer upp om man drar upp dem. Kräver ingen större kraft och växten är inte giftig på något sätt, förklarar Eva.

Det som föreningen kommer att informera om på mötet är att få folk att ta bort jätten i juni. Kommunen kommer att tillhandahålla säckar som de senare samlar in och tar hand om på rätt sätt.

– Tanken är att alla som kan och vill ska försöka ta hand om jättebalsaminen i juni, innan midsommar, säger Eva.

Eva Werner är aktiv i Naturskyddsföreningen på Bjäre som vill få fler att hjälpa till med att bekämpa jättebalsaminen. Foto: Peter Jakobsson

På Naturvårdsverkets webbplats finns informativ video som beskriver hur man bekämpar jättebalsaminen på bästa sätt.