BJÄRE 2022-11-17 KL. 11:00

Vill möjliggöra färdtjänst över länsgränsen

Av Peter Jakobsson

Kollektivtrafiknämnden har tagit fram ett förslag om att möjliggöra resor med färdtjänsten över länsgränser. Något som skulle möjliggöra för de i Båstads kommun att ta sig till Laholm. Utredningar kvarstår innan förslaget kan bli verklighet.

Vill möjliggöra färdtjänst över länsgränsen
Snart kanske det går att ta färdtjänst över länsgränsen. Foto: Skånetrafiken/Lars Dareberg

I nuläget är det inte möjligt att åka med vanlig färdtjänst över regiongränserna. En färdtjänstkund som vill ta sig från en ort i Skåne till en ort i ett annat län får i stället boka sin resa hos Riksfärdtjänst flera veckor i förväg. För att göra ändring på detta går nu kollektivtrafiknämnden, på Moderaternas initiativ, fram med förslag för att förbättra färdtjänsten för skåningarna boende i kommuner som gränsar till andra regioner.
– För den som bor i en kommun intill regiongränsen och har närmaste centralort i en annan region är detta väldigt besvärligt, vare sig det försvårar möjligheterna att ta sig till arbetet eller till sociala umgängen. Vi har därför tagit fram ett förslag om att ändra regelverket, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) i pressmeddelande.

Förslaget innebär att det ska bli tillåtet för kunder boende i gränskommuner att åka färdtjänst till närmaste ort på andra sidan regiongränsen. Genom ändringen kommer boende i Båstad och Ängelholm kunna resa till Laholm, Örkelljunga till Markaryd, Osby till Älmhult, samt Kristianstad och Bromölla till Sölvesborg.

Berörda politiker i Båstads kommun var omedvetna om förslaget som drivs på av regionen.
– Vi har inte fått höra något om detta i förväg men ställer oss generellt positiva till förslaget, säger Ulf Jiewertz (M), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Båstads kommun.


Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M) och Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M). Foto: Peter Jakobsson


Under valrörelsen kom frågan upp, speciellt från boende i Östra Karup som ligger så nära länsgränsen.
– Då märkte vi att många är intresserade av att kunna åka med färdtjänsten till Laholm, säger Ulf.

Kollektivtrafiknämnden skall nu tillskriva berörda gränskommuner och be om deras godkännande att utreda förslaget, eftersom kommunerna bekostar färdtjänsten.
– Vi måste få mer information om vad förlaget innebär för oss. Vi vet inte i dagsläget vad kommunens insats till detta skulle bli, säger Ulf.