Klik venligst
BJÄRE 2023-11-23 KL. 10:11

Vill placera batterilager vid ställverk på Bjäre

Av Rickard Gustafsson

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm har beviljat bygglov för en batterilagringsstation. Bakom satsningen står Helios Energy vars ambition är att bygga fler liknande stationer i Laholms och Båstads kommun. När det kan bli av är avhängigt elnätets kapacitet, vilket i nuläget inte räcker till.

Vill placera batterilager vid ställverk på Bjäre
Laholmaren Mats Olofsson arbetar med att anskaffa mark åt företaget Helios Energy som har ambitionen att bygga 10-15 batterilagringsstationer på Bjäre och Laholms kommun. Foto: Rickard Gustafsson/Adobe Stock

Tidningen har tidigare berättat om att flera företag visat intresse för att bygga batterilagringsstationer på Bjäre. Ett av dem är Helios Energy som nu kommit en bit på vägen i Laholms kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm har beviljat bygglov för batterilager, ställverk och transformatorstationer på en yta av cirka 1 000 kvadratmeter på privat mark inte långt från vattenkraftstationen i Karsefors.

Ove Bengtsson (S), 1:e vice ordförande i nämnden, säger att området som i dag är en hästhage förvisso ligger på jordbruksmark, men att nämnden gör bedömningen att samhällsnyttan för elektricitetlagring väger tyngre.

Laholmaren Mats Olofsson som arbetar med markanskaffning åt Helios Energy gläds åt företagets första beviljade bygglov.

– Tanken med det här är att man ska kunna lagra elektricitet för att kunna bibehålla frekvensen i elnätet och balansera toppar och dalar.

Platsen för batterilagret (vilka ser ut ungefär som fraktcontainrar), ligger nära det befintliga ställverket i Karsefors.

– Det är såklart ett strategiskt val men vi har för avsikt att försöka bygga batterilagring vid samtliga ställverk i Laholms och Båstads kommun, säger Mats Olofsson och berättar att ambitionen är att bygga 10-15 stycken.

Omfattningen och storleken på batterilagringsstationen i Lejeby har ännu inte fastställts.

– Det är egentligen Södra Hallands Kraft och Eon som ska svara på det, det beror på hur stor kapacitet de kan ta emot, säger Mats Olofsson.

Elnätets kapacitet är en flaskhals för projektet och det styrs inte bara av SHK och Bjäre Kraft.

– Bara för att det nu finns ett bygglov betyder det inte att vi kan ansluta. Vi är beroende av vad Eon kan ta emot, säger Roger Appelberg, teknisk chef på Södra Hallands kraft (SHK) till Hallandsposten och berättar att det är Eon som ansvarar för regionnätet.

Eon skriver på sin hemsida att det pågår en stor energiomställning och att efterfrågan på el ökar starkt på grund av elektrifieringen i industri- och transportsektorn.

Företaget gör bedömningen att elanvändningen i landet uppskattas öka med mellan 100 och 300 procent till år 2045. För att täcka behovet krävs investeringar i elnätet på nästan 500 miljarder kronor.

För HP berättar Roger Appelberg på SHK att Eon håller på med en stor systemutredning som ska vara klar under första kvartalet 2024.

Till dess får Helios Energy och Mats Olofsson helt enkelt vänta med sina byggplaner.

– Vi får invänta och se vad som händer, men det vore kul om Laholm och Båstad kunde bli först med den här typen av batterilagringsstationer som placeras vid ställverk.

LÄS MER: Grevie kan bli plats för stora batterilager