Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-09-17 KL. 18:23

Wakepark planeras i Skummeslöv

Av Peter Jakobsson

Ett stort projekt för att skapa en helt ny typ av idrotts- och fritidsanläggning är på gång strax utanför Båstad. I Skummeslöv mot motorvägen planeras att bygga en stor wakeboard-park med tillhörande servering och andra nöjen.

Wakepark planeras i Skummeslöv
Flip´n fun Wakepark ska bli en destination med möjlighet till många olika aktiviteter. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder.

– Vi vill skapa en idrotts- och fritidsanläggning, med inriktning på eldriven vattensport, för en aktiv landsbygd, berättar Henning Jorlén som äger projektet tillsammans med frun Maria Jorlén.

Makarna Jorlén är småbarnsföräldrar som älskar att åka wakeboard och har drivit Malmö Wake Park sedan 2015 och har även varit med och startat Skånes Kabelsportförning som även de har en wake park med 2-mastsystem i Malmö.

Efter flytt hem till Torekov sålde de Malmö Wake Park och fokuserade på att starta och bygga en av Skandinaviens största och bästa wakeparker. Båda har åkt vattenskidor och wakeboard i över 25 år och brinner för sporten.

Efter långt letande efter en lämplig plats att bygga anläggningen på föll alla bitar på plats vid marken nära motorvägen i Skummeslöv norr om Skummeslövs Golf, Färg och Interiör.
– Vi har jobbat i tio år med att hitta någon plats för detta. Vi har letat från Malmö till Halmstad. Här har vi hittat en jättebra plats anser vi. Nära motorvägen är väldigt bra, säger Henning.


Henning och Maria Jorlén har jobbat med projektet i tio år. Nu är det närmare målet än någonsin.


Anläggningen kommer att bestå utav wakeboardbanor, faciliteter för ombyte och café, parkeringsplats och infartsväg. På sikt även övernattningsstugor.
– Vår ambition är att skapa en attraktiv och gemensam mötesplats, både i vattnet och på land, som inbjuder till social samvaro och kravlöst generationsöverskridande deltagande.

Wakeboard är som vattenskidor men i stället för skidor så är det en bredare bräda man står på, lite som snowboard på vatten. Sporten brukar utföras bakom en båt som drar utövaren. Nu har det på senare år vuxit fram wakeparker där ett typ av linsystem drar i stället för båt.
– Det är ungefär som en skidlift över öppet vatten, förklarar Henning.

Den tilltänkta marken på 8,5 hektar ligger utanför detaljplanelagt område. Nu har de jobbat med att inkorporera denna mark i närliggande detaljplan.
– Just nu är vi i detaljplanskedet där det ska ut på samråd.

Marken är idag betesmark men den har undersökts grundligt inför planerna.
– Verkar inte finna några gamla yxor i jorden, länsstyrelsen har sonderat marken och inte sett några arkeologiska hinder, säger Henning.

Wakeboard körs på vatten men det finns det inte till synes på platsen.
– Det finns massa vatten på platsen, man ser det bara inte just nu, säger Henning lite skämtsamt och förklarar vidare.
– På platsen står grundvattnet väldigt högt. Bara runt en meter ner finns det vilket gör att vi kan gräva fram en sjö. Det blir helt perfekt för oss. Vi har gjort en grop, eller damm, där vi under en tid har mött för att se hur vattnet ändrar sig över tid.

Bassängen kommer bli cirka 2,6 hektar i en rund form med en ö i mitten. Ett varv på banan kommer vara 600 meter.
– Då blir det inte så mycket öppet vatten för man vill ha lugnt vatten när man kör, förklarar Henning.

Förhoppningen är att anläggningen ska vara klar för wakeboardåkning till sommaren 2023.
– Vi har inte bråttom, blir det inte klart förrän 2024 så gör det inget. Vi kommer driva detta med hjärta. Det är viktigt för oss att det blir rätt, säger Maria.


I Skummeslöv nära motorvägen är tanken att wakeparken ska ligga.


Tanken är att anläggningen ska vara öppen året runt.
– Så länge det inte är is så kommer man kunna köra. Det finns bra våtdräkter som gör att man håller värmen i kallt vatten. Men det är ju på sommaren som vi kommer ha mest aktivitet, säger Henning.

Ska vara tillgängligt för alla.
– Att hyra utrustning och köra wakeboard en timme ska inte kosta mer än runt 300 kronor. Från det att vi drev wakeboardanläggningen i Malmö har vi erfarenheten av att nästan alla klarar av att köra wakeboard på första försöket. Det är mycket enklare med linbana än att köra efter en båt. Då blir det en bra upplevelse för en nybörjare.


ÖNSKAR VISA PROJEKTET FÖR NYFIKNA

I samband med att detaljplanen nu ska ut på samråd vill Maria och Henning ge möjlighet att visa upp platsen och deras visualiseringar över anläggningen.

Lördag den 18 september mellan klockan 13-15 bjuder de in alla nyfikna.
– Våra visualiseringar kommer då att ställas ut för att man lättare ska kunna se och förstå hur det kommer att se ut på plats 2023 när Flip’n Fun Wakepark öppnar. Vi kommer hålla en presentation klockan 14 där vi berättar om vår vision och dröm för platsen.

Finns möjlighet till frågor och synpunkter.
– Vi kommer finnas där för att kunna förklara för nyfikna och intresserade vad det ska bli för något som ska berika området. Alla är välkomna att komma för att ta en titt, säger Maria.

Text & foto: Peter Jakobsson
Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder