Klik venligst
BJÄRE 2023-10-31 KL. 15:24

Ytterligare rejäl höjning av VA-taxa väntar

Av Peter Jakobsson

NSVA vill höja VA-taxan i Båstads kommun rejält för tredje året i rad. Bakgrunden anger de är kostnader för åtgärder på VA-systemen men också på grund av kostnadsökningar för hög inflation och ett högre ränteläge.

Ytterligare rejäl höjning av VA-taxa väntar
Månadskostnaden för VA i en villa med kommunalt vatten i Båstads kommun har dubblerats på fem år.

Till 2024 föreslår NSVA att höja brukningsavgifterna med drygt 28 % jämfört med 2023. De senaste åren har avgiften höjts med runt 20 % per år vilket nu resulterar i att avgiften för 2024 kommer vara 80 % högre än den var 2021. På tre år kommer månadskostnaden för typvillan med vattenförbrukning på 150 m3/år att ha höjts från 528 kr/mån till 955 kr/mån. Det kommer nu att kosta mer än 5000 kr mer om året för villahushållet än det gjorde för tre år sedan.

När kommunstyrelsen i Båstad hade arbetsutskottsmöte beslutades om de höjda avgifterna i enlighet med NSVAs förslag. Slutligen ska kommunfullmäktige även ta beslut men politikerna har inte mycket att säga till om då avgifterna avspeglar hela vattenkollektivets kostnader.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) förklarar.

– Vi i Båstad, tillsammans med ett antal andra kommuner, har haft ett uppdämt investeringsbehov av VA-systemen som vi nu tagit tag i. Stora investeringar är gjorda med bland annat inkopplingen av Sydvatten på den västra sida. Att detta skulle kosta pengar och hamna på VA-taxan har vi varit medvetna om.

Swanstein menar också att kostnaden för vatten har varit låg historiskt i Båstad.

– Vattnet rent generellt har varit billigt men nu ser vi att det blir dyrare och dyrare. Nu ska vi dock räkna in kvalitet och tillgänglighet. Vi vet nu att vi har tillgång till vatten som är en otroligt viktig samhällsfunktion och dessutom en färskvara.

Flera faktorer har samtidigt gått upp i pris.

– Det är väldigt olyckligt att det blev ett invasionskrig som ledde till stora prisökningar och sedan räntehöjningar gång på gång. Även om vi såg höjningar komma så har de blivit mycket högre än vi önskade. Det är olyckligt att det sker just nu när mycket annat också blir dyrare. Men vi tror att höjningarna kommer att avta snart. Vi skyddar oss genom att se över alla projekt på VA-sidan och är återhållsamma med nya investeringar där, säger Swanstein.

Från Båstads kommuns politiska opposition kan de inte heller påverka avgiftshöjningarna just nu. Därav kom inget annat förslag till beslut annat än det som NSVA önskade.

– Det är förfärligt och olyckligt att det blivit så här stora ökningar på VA-taxan. Men det har varit stora investeringar och sen det med räntorna. VA-kollektivet ska betala kostnaderna och då har vi hamnat här. Men risken finns att det kommer fortsätta bli dyrare och det är tufft för konsumenterna. Nu får vi verkligen se till att inte VA-systemet byggs ut i onödan, kommenterar Bjärepartiets Bo Wendt.

Även anläggningsavgifterna i VA-taxan kommer att höjas nästa år. Den följer entreprenadprisindex och ökar med 10,7 % jämfört med 2023.

De nya taxorna ska gälla från 1 januari 2024.

FAKTA - Brukningsavgiften för typvillan i Båstad (inkl. moms)

2024: 955 kr/mån (föreslagen taxeändring)

2023: 745 kr/mån

2022: 645 kr/mån

2021: 528 kr/mån

2020: 489 kr/mån

2019: 469 kr/mån