Klik venligst
BOSTAD 2021-05-13 KL. 09:07

Mer avfall från hemmen i pandemitider

Av Peter Jakobsson

När NSR summerar 2020 ser de tydliga tecken från pandemin. Enligt vd Ulf Molén flyttade förra året avfallet från verksamheter – som restauranger, hotell, skolor och andra besöksställen – hem till bostäderna, i och med hemarbete och distansstudier.

Mer avfall från hemmen i pandemitider

Pandemin innebar också att fler passade på att rensa och renovera hemma, vilket ledde till att NSR hämtade mer grovavfall hos invånarna och fick fler besökare på återvinningscentralerna.
Förändringar i världsekonomin innebar att bolaget fick lägre eller ingen ersättning för återvinningsmaterial. Samtidigt ökade mängden avfall vilket ledde till ökade kostnader för behandling och förbränning. Enligt årsredovisningen för 2020 omsatte NSR drygt 424 miljoner kronor och årets resultat blev minus 5 miljoner kronor.