Kommunens del i det brottsförebyggande arbetet pågår och fler tjänstemän gör det inte bättre anser kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) efter Thomas Anderssons (L) uttalande till Bjäre NU.
– Vi är effektivare och gör mer nu med kortare handläggningsvägar, hävdar Bo Wendt.

Den tidigare brottsförebyggande rollen som en tjänsteman på kommunen hade för några år sedan blev sedan ett välbefinnanderåd och då hade kommunen även en folkhälsosamordnare på halvtid.
– Vi i Bjärepartiet tyckte då att det blev ineffektivt och vi tyckte vi kunde sköta detta på ett bättre sätt. Vi lever i en ekonomisk verklighet där vi tycker att det inte ska vara så konstlat så detta kan vi hantera utan ytterligare en tjänsteman som ska kosta pengar, berättar Bo Wendt.

Bo var tillsammans med Bjärepartiets ordförande Marianne Mjöberg överens med dåvarande räddningschefen och polisen om att det var onödigt.
– Jag övertog detta ansvar och fick vara en länk mellan kommunstyrelsen och polisen vilket fungerar bra eftersom vi sitter bara 100 meter från varandra. Nu fick vi en mer direkt kontakt vilket visat sig nu med de pågående satsningarna med DNA-märkning och annat att det fungerar bra, säger Bo Wendt lugnt.
Bjärepartiet var inte heller så glada över tjänsten som folkhälsosammordnare som fanns på kommunen.
– Vi bedömde att det inte var så mycket verkstad i den tjänsten så vi drog in den för att vi anser att folkhälsofrågorna sköts bäst av Region Skåne och primärvården som träffar patienterna. Att vi ska ha en folkhälsosammordnare som bland annat lägger tid på att dela ut varannan vatten utanför Pepe´s på sommaren gav inte samhället eller folkhälsan så mycket, säger Bo Wendt som är övertygad om att de gjort rätt beslut.

Att det brottsförebyggande arbetet är viktigt håller Bo Wendt med Thomas Andersson om och nu har BP gjort en ny satsning inom området som de tror på.
– Vi har till skillnad mot Liberalerna tagit med 200 000 kr extra i vår budget för att starta och utreda ronderingsverksamheten vid fastigheterna och på byn. Den budgeten godkändes på kommunfullmäktige i juni och nu ska projekt påbörjas. Vi har redan kommunpersonal som rör sig på byarna om nätterna som kunde organisera sig bättre. Dessutom vill vi få till bättre samordning mellan vaktbolagen som är verksamma här. Sånt här är genomfört i andra kommuner som vi kan ta lärdom från, bland annat i Höganäs efter alla inbrott de hade, fortsätter Bo Wendt.

För två år sedan la Bjärepartiet en besparing på verksamhetsområdet Bildning och Arbete på en procent av deras totala budget på 100 miljoner per år. Förvaltningen valde då att lägga den besparingen på Individ och Familj och Socialtjänsten.
– Nu har vi fått veta att de organiserade om det som heter öppenvård och då togs två fältsekreterare bort. De tre personer som är kvar har inte genomfört någon fältverksamhet sedan besparingen genomfördes och det tycker jag är synd. De kanske kunde prioritera om lite där nu när det är oroligt ute på nätterna, avslutar Bo Wendt.