I korsningen mellan väg 155 och Boarpsvägen har minst fyra personer dött vid olika olyckor. Redan 1995 ville kommunen att Trafikverket skulle göra något åt situationen. Nu är det äntligen något på gång.

Ett flertal tillfällen har ärendet varit uppe men Trafikverket har inte hittills ansett att det funnits anledning nog att göra något åt korsningen. Nu utreds korsningen på nytt och för att visa på engagemanget gjorde Maggan Olofsdotter Söderman en ny namninsamling.

Totalt är det 1631 personer som skrivit under, hälften är fysiska underskrifter och resten har skrivit under digitalt på nätet.
– Många kör alldeles för fort vid Boarp fortfarande, konstaterar Maggan

Namninsamlingen är nu överlämnad till kommunen.
– Nu är jag här igen och vill med denna namninsamlingen visa att det finns ett stort intresse för att det blir något bra gjort vid korsningen. Helst vill vi ha en rondell men finns det andra åtgärder som fyller funktionen så är det också bra. Allt är ju bättre än att det är som det är nu, säger Maggan.


Här är den omtalade korsningen i Boarp. I takt med att trafiken i området ökar behövs det att trafiken flyter på ett säkert sätt.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein tog emot insamlingen vid kommunhuset.
– Vi är glada för engagemanget och från den politiska sidan vill vi samma sak att det ska bli en förbättring. Det är många som åker där och många som har det som daglig genomfartsled i sitt pendlande. Det är sorgligt att det varit så allvarliga olyckor där, säger han.

Nu kommer namninsamlingen att diarieföras hos kommunen och en kopia är skickad till Trafikverket. En åtgärdsvalsstudie görs nu av Trafikverket tillsammans med kommunen.
– Det är ett stort steg att åtgärdsvalsstudien är påbörjad. Trafikverket driver det tillsammans med oss på kommunen samt några privatpersoner. Studien ska visa vilka typer av åtgärder som krävs för att lösa de brister som finns i korsningen. Det kan vara en eller flera åtgärder som krävs, förklarar Jan Bernhardsson som är chef på Teknik och Service på Båstads kommun.

Boarp är ett välbesökt område dit många åker under hela året. Detta har gjort att trafiken ökat.
– Sen är det besökspunkter på båda sidor om Boarp vilket bidrar till genomfartstrafik, säger Jan.

I sommar kommer det att genomföras trafikmätningar och efter sommaren ska kommunen träffa Trafikverket igen.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON