Förra hösten skickades det in ett medborgarförslag som efterlyste kompletterande belysning vid Förslövs skola. Svaret blev ungefär att det kommer bli bra, när skolombyggnaden är klar. Till dess är det alltså mycket reflexer på både barn och vuxna som gäller.

Medborgarförslaget med en förbättrad trafiksituation passerade via kommunfullmäktige som beslutade att delegera beslutsrätten till kommunstyrelsen i frågan. Beslutet delgavs därefter till kommunfullmäktige. Svaret är dokumenterat i protokollet från kommunstyrelsen såhär;
”För närvarande pågår en omfattande om- och tillbyggnation av Förslövs skola. I det projektet ingår även att se över ljusbilden i och kring skolan, framförallt längs med Bokesliden…//… Då ombyggnationen delvis ligger i linje med förslagsställarens intention föreslås att medborgarförslaget anses vara besvarat”.

Tvåbarnsmamman som skrivit medborgarförslaget känner sig inte nöjd med svaret. Hon anser att risken för en olycka är här och nu. Varje dag passerar många barn med, men även utan, en vuxen den riskabla korsningen.
– Kommunen svarade på mitt förslag att belysningen skall ses över när skolan byggs om. Men jag har kollat lite på det förfrågningsunderlag som legat ute om ombyggnaden av skolan och kan inte se att de har tagit detta i beaktande. Dessutom är det ju trafikverkets väg och kommunen kommer behöva ha en dialog med dem. Jag tycker kort sagt att de gjorde lite lätt för sig när de svarade och kan inte se att de tar problematiken kring trafiksäkerheten här på allvar, säger hon.


Vältrafikerad väg och övergångsställe som är utan belysning.

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslaget kom mer än ett halvår efter det inlämnats. Vägen för handling är lång och svaret gynnar inga barn och föräldrar under den annalkande höst och vinterperioden som är i antågande.
– Jag skickade in ett medborgarförslag till kommunen förra året där jag påtalade att det saknas belysning vid övergångstället vid skolan. Nu är dessutom båda övergångställena nästan helt utsuddade. Vi är många föräldrar som tycker det är en livsfarlig korsning som nu har blivit än värre tack vare att många föräldrar och personal parkerar där nu när skolan byggs om.

Situationen kring skolan drabbar hennes barn, och givetvis alla andras, men poängen är att fina framtidslösningar inte löser de akuta riskerna.
– Hela mina barns skolgång hittills i Båstad kommun, sju år utan undantag, har varit med olika former av temporära lösningar. Provisoriskt i era ögon är permanent i min familjs ögon, konstaterar hon besviket.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE