Kommunfullmäktige i Båstads kommun har fått göra förändringar i mötesstrukturen med anledning av corona. Det senaste är att gå till helt digitala möten, något de nu gjort vid två tillfällen och tekniken har mestadels varit med dem.

I mars när sjukdomen blev en pandemi och restriktioner började komma beslutade kommunen att minska ner antalet ledamöter på kommunfullmäktige från 41 till 23 för att kunna minska trängsel och sitta med distans. Till majmötet då beslut kring översiktsplan och förändringar i investeringsbudget skulle tas flyttades sammanträdet till Grevieparken där alla 41 kunde deltaga utan trängsel. Där hölls även mötena i juni, augusti och oktober. Till novembermötet introducerades den digitala formen som föregicks av ett genrep. Nu har kommunfullmäktige haft två digitala möten och deltagarna verkar klara utmaningen.
– Det har fungerat bra. Tekniken har varit med oss och det har varit bra disciplin på ledamöterna, berättar Thomas Andersson (L) kommunfullmäktiges ordförande.

Men Thomas ser ändå några svårigheter med det digitala.
– Det behövs förbättringar för deltagarna att kunna meddela vilka som vill ha ordet så vi uppfattar det bättre för att leda mötet. Det har varit lite svårt att se vilka som räcker upp handen. Hoppas vi kan få en bättre lösning på det.

Via det verktyget som de använt har de haft en begränsning med max 26 deltagare.
– Vi löser nog detta till våren så alla 41 ledamöter kan vara med digitalt på distans, säger Thomas.

På första digitala mötet var de 24 deltagare och på senaste mötet var de 23 närvarande.
– Jag är nöjd och det flöt på bra. Vi var bättre på att hålla presentationer av ärendena på det andra digitala sammanträdet än det första.

En tidsbesparing under mötena är att när någon fått ordet så kan de börja prata direkt. På vanliga sammanträden ska personen lämna sin plats, gå till talarstolen där de brukar fippla lite med mikrofonerna och sen börja prata. Vid långa debatter blir det mycket ställtid som nu försvinner med det digitala.
– Så är det och det går mycket smidigt när det fungerar med mikrofonerna hos alla.

Någon sedvanlig liten julavslutning blev det dock inte för ledamöterna.
– Jag och Johan Olsson Swanstein har spelat in en julhälsning. Det och en liten present var vad som blev i år, säger Thomas.

I en utvärdering som gjordes efter första digitala kommunfullmäktige gav 92 procent av deltagarna betyget 4 eller 5, på en femgradig skala, på hur tekniken med ljud- och bildöverföringar fungerade.

En som ofta är med i debatter kring ärendena är tidigare kommunalrådet Bo Wendt (BP). Även i det digitala formatet har han varit en flitig debattör.
– Jag tycker det har gått bra med det digitala. Förvånansvärt bra faktiskt, säger Bo.

En nackdel har dock Bo identifierat.
– Ibland vill man ajournera mötet för att prata ihop sig med partivännerna eller se om man kan få med något annat parti i ett beslut. Detta går inte nu när vi sitter utspridda. På så sätt kan man säga att detta format gynnar majoriteten, konstaterar Bo.

Båstads kommun har med detta klarat att genomföra kommunfullmäktige, även nu i tider med hårda restriktioner, vilket krävs för att det politiska arbetet skall fortlöpa utan avbrott. Vissa kommuner i Sverige har inte lyckats med detta än. Båstads kommunfullmäktige har för åhörare gått att följa via webben både när de var i Grevieparken och helt digitala.

TEXT: PETER JAKOBSSON