Det kan vara lockande att elda upp grenar, ris och löv från trädgården nu på våren då trädgården ansas. Generellt är det ingen dålig idé men det finns regler som måste följas. Tyvärr får räddningstjänsten ibland rycka ut i onödan när oroliga larmar om eldar.

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö, är all form av eldning utomhus inom områden med så kallad sammanhållen bebyggelse eller områden med detaljplan, inte tillåten i Båstads kommun. Detta för att undvika att djur, natur eller människor kommer till skada. Detta gäller också om man vill elda ett bål i påsk eller på valborgsmässoafton.
– Vi rekommenderar att man hör av sig till Räddningstjänsten om det råder tveksamheter kring brandrisk och eldning. Tyvärr händer det att oerfarna eldare ställer till det så vi måste rycka ut och det påverkar vår förmåga till att vara disponibla för andra larm med större prioritet förklarar Pelle Pettersson som är räddningschef på Räddningstjänsten i Båstad.

På kartan är områden med eldningsförbud året runt markerade. Dispens för eldning inom dessa områden kan ansökas hos miljöavdelningen som prövar ärendet.


Rödmarkerat betyder eldningsförbud året runt.

På en fastighet utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse går det bra att elda men Räddningstjänsten betonar att det då finns ett antal saker att tänka på:
• Ta reda på brandrisken innan du ska elda
• Trädgårdsavfall går bra att elda
• Elda aldrig i närheten av byggnad eller skog.
• Det är ej tillåtet att elda i mörker eller stark vind.
• Släckutrustning skall finnas samt möjlighet att larma 112.
• Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt.
• Eldning måste ske så att ingen har olägenhet av röken.

Eldning i naturen är en ansvarsfylld aktivitet.
– Det är den som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser. Om man är osäker på vad som gäller där man vill elda så kontrollera med miljöavdelningen på kommunen. Är det en större eld som planeras kan man även höra av sig till oss på Räddningstjänsten så vi vet om elden ifall det kommer larm om den, vi kommer alltid åka ut och kontrollera vid larm men har ni uppsikt och eldar med försiktighet händer det inget rättsligt säger Pelle.

TEXT: PETER JAKOBSSON