Under 2016 ökade turismomsättningen med 10 procent, eller 107 miljoner kronor jämfört med 2015. Totalt omsatte turismen 1,17 miljarder kronor i Båstads kommun. Enligt turismekonomiska beräkningarna för 2016 generade besöksnäringen 868 årsverken i kommunen, en ökning med 7 procent eller 59 årsverken jämfört med 2015.

– Besöksnäringen är viktig bransch på Bjärehalvön idag men även en framtidsbransch med stor potential till fortsatt tillväxt och att skapa ännu fler jobb, säger Karin Bengtsson, VD på Båstad Turism & Näringsliv.

Under 2016 genomfördes 291 783 kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med 7 procent, eller drygt 19 000 gästnätter, jämfört med 2015.

Antalet utländska gästnätter ökade med hela 25 procent under 2016 till 30 000 gästnätter. Det som turismen genererar i omsättning är till glädje för många branscher. Nästan hälften av omsättningen från turisterna tillfaller handeln och därefter är restauranger och boende de som turisterna lägger pengarna på.
– Det är glädjande att våra gemensamma satsningar ger resultat. Det visar att våra satsningar på t.ex. marknadsföring, utökad hotellkapacitet, produktutveckling och evenemang lönar sig, säger Karin Bengtsson.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson