Det blev en vecka med många turer efter skandalen i Socialtjänsten. Chefer har slutat och blivit avstängda, kommunen gick upp i stabsläge. Fler ärenden som vittnar om missförhållanden dök upp då vissa trodde det var allt.

I samband med utbildningsnämndens sammanträde fick politikerna reda på att chefen för individ och familj, IOF, i Båstad hade sagt upp sig efter vetskapen om larmrapporten om missförhållanden på enheten för barn och unga. Detta på eget initiativ enligt utsago till HD.

– Det är väl trots allt bra att detta kommit fram. Vi måste ta oss ur denna situationen, det är i skyldiga alla barn och unga som farit illa. Alla tillkortakommanden måste rättas till, säger utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S).

Vid det ordinarie nämndsmötet med Utbildningsnämnden fanns det nio fall som skulle Lex Sarah-anmälas. Nämndsordförande Nerd frågade om detta var allt vilket Henrik Andersson, chef för Bildning och arbete, påstod att det var.
– Bara två dagar senare dyker det upp elva nya fall och om det är allt vet vi inte men folk har inte farit med sanning. Jag ska nu se till att det blir något gjort i frågan, säger Nerd.

De initiala åtgärder som förvaltningsledningen vidtagit anser Thomas Nerd vara otillräckliga.
– Jag har förstått att de tycker att det är endast ett problem inom Individ och Familj enheten Barn och Unga. Men det är ett större problem när politiken har en förvaltning till hjälp som undanhåller information och på vissa plan för politiker bakom ljuset.

Senare i veckan meddelade kommunen att Henrik Anderson tas ur tjänst under utredningen.
– Vi måste noggrant gå igenom vad som hänt och säkerställa att vi nu har fungerande rutiner och arbetssätt. Felaktigheter kommer omgående att åtgärdas. Vi har därför tillfälligt löst omorganisationen genom att sätta in personal som redan är insatta i arbetet som behöver göras, meddelade kommundirektör Erik Lidberg.

– Jag har inget förtroende för dem längre. Jag har kämpat på i tio månader och bara fått halvsanningar, smålögner och undanflykter, säger Thomas Nerd.

Kommunen meddelade att det var på grund av att det kom in fler signaler om missförhållanden som man valde att omorganisera sig.
– Jag ligger inte bakom att Henrik stängdes av. Jag har haft förtroende för honom men visar det sig att han haft tillgång till information som inte framkommit så är det förfärligt. Det får utredningen nu visa, förklarar Nerd.

Redan i maj var det några ärenden som kom fram men enligt Nerd tog ledningen inte det på allvar.
– Verksamheten med placeringar kostar mycket pengar men jag fick mest höra att jag skulle se till att säga upp personal för att spara pengar. Visst kan jag säga upp folk men det skulle få ödestigna konsekvenser för samhället. Människor skulle fara illa.

Fallen som framkommit sträcker sig under flera år. Några under Bjärepartiets ledning och några under nuvarande styre.
– Det är skitsamma vilket styre det var under, det är personer som farit illa och tjänstemän som svikit. Att det är denna omfattningen på problemen var det ingen som visste.

Nu behövs en verklig förändring av hur verksamheten sköts.
– Det är därför jag menar att det är ett större problem när ledningen inte ser så stora problem i verksamheterna. Det faller på styrningen och ledningen. Jag kommer göra allt jag kan från min sida för att rätta till problemen. Sen är jag beslutsfattare och inte utförare. Görs det sedan inte som det är bestämt blir det fel ändå, säger Thomas Nerd.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON