Vård Thoraxavdelningens intensivvård, Thiva, har de senaste veckorna märkt ett ökat tryck på intensivvårdsplatserna.

Hit kommer de allra svårast sjuka, de som behöver ECMO-behandling. En så kallad konstgjord lunga. Deras lungkapacitet är väldigt dålig, patientens blod förs ut ur kroppen och syresätts i en maskin innan det förs tillbaka in i patienten igen. Patienterna är nedsövda och behöver tillsyn dygnet runt.
– Det som förvånar mig mest är att många av dem som hamnar här är unga, mellan 25-50 år. Först tänkte jag att man behövde ha flera riskfaktorer eller tillhöra en riskgrupp för att bli så svårt sjuk. Men så är det inte. Jag tror inte att man förstår att man kan bli så här sjuk när man ung, berättar Hanna som är intensivvårdssjuksköterska på Thiva via region Skåne.