Utbildningen för undersköterskor i äldres hälsa är igång i Båstad för första gången. Trettio studenter från hela landet kommer ta till sig nya kunskaper för att bli specialister inom sin profession och förhoppningsvis göra skillnad för vården framöver.

På flera orter i Sverige görs liknande utbildningssatsningar för undersköterskor, en yrkeskår som är en viktig pusselbit av vården. Det finns ingen exakt likadan utbildning och de ansvariga hoppas satsningen ger goda effekter.
– Givetvis behövs det personal generellt sett men med välutbildade undersköterskor blir vården nära patienterna säkrare. Vi på yrkeshögskolan arbetar tätt med verkligheten och ser hur vi på bästa vis kan bidra genom utbildning, säger utbildningsledaren Cecilia Varland Enström.

Orsaken till att specialister i äldres hälsa behövs är just att säkerställa att äldres specifika behov möts och hanteras korrekt i den initiala fasen för att lindra lidande och undvika ytterligare vårdlidande. Kursplanen innehåller flera veckors studier i kommunikation, samtal och bemötande i vården men även specifika kunskaper i äldrevård, så kallad geriatrisk vård.
– Det är särskild kompetens som behövs för att förstå den åldrande kroppen och att möta den åldrande människan. På flera vis är det komplex och specifik omvårdnad våra studenter nu kommer bli specialister inom, förklarar kursledaren Bahtije Breznica.

Bahtije är nyanställd vid Akademi Båstad men kommer med gedigen kunskap då hon själv är utbildad sjuksköterska och tidigare både startat upp utbildning och en skola i Småland.
– Jag kommer från Växjö och där har jag tidigare både startat upp men även modellerat om utbildningar. Jag ser fram emot att handleda studenterna, de har redan gett ett härligt första intryck på mig, säger en glad Bahtije under utbildningens andra dag.

Studierna är på helfart men ändå förlagda på distans vilket nästan är en förutsättning för att fylla utbildningsplatserna.
– Vi erbjöd trettio platser och alla blev tillsatta, det är ett gott tecken för att vara första gången man håller en utbildning på ny ort. Distanslösningen gör att man kan bo och arbeta till viss del som vanligt och enbart behöver ta sig till Båstad en gång per vecka, förklarar Cecilia.

Några som nu studerar på Akademi Båstad och bor i närområdet är Malin Lundkvist och George Escobar. Malin arbetar idag på Skogsliden och hon hoppas att hennes nya kunskaper kommer komma de äldre i Båstad till gagn framöver.
– Jag ser absolut min framtid på något vis på samma arbetsplats. Jag önskar att jag nu lär mig mer och kan ha god nytta av mina kunskaper när jag fortsätter mitt yrkesliv i vården. Skulle det finnas möjlighet att arbeta på Haga Park kanske jag hellre vill det eftersom jag bor i Förslöv, förklarar Malin.

George arbetar inom handikappomsorgen och tycker det kommer bli nyttigt att lära mer om samverkan mellan olika organisationer och bemötande i vården.
– Det är viktigt att vi undersköterskor höjer vår status inom yrket och det bästa sättet är att utbilda sig vidare och sedan ta ut den kunskapen vidare i organisationen, förklarar George.

Under studietiden finns två perioder med praktik, LIA, som står för lärande i arbete. Här kommer studenterna förhoppningsvis få nya infallsvinklar genom de verktyg de tagit med sig från skolbänken.
– Det är kompetenta undersköterskor med mycket erfarenhet som kommit till vår utbildning vilket kräver mer av oss som lärare men såklart även blir en utmaning under praktikperioderna. En specialistutbildning innebär fördjupning på många plan och ger möjlighet till kreativt nytänkande i befintliga arbetsmodeller, förklarar Bahtije.

Som utbildningsledare har Cecilia sett att den andra specialistutbildningen för undersköterskor, kvalificerad vård, som funnits under många år legat till grund för både personlig men även organisatoriska förändringar.
– De flesta ser utbildningen som en väg vidare men med det sagt betyder det inte alltid att man bytt arbetsplats. Vården är under förändring inom både kommun och landsting och undersköterskor med särskild kompetens är attraktiva för arbetsgivare idag ur flera perspektiv, avslutar Cecilia.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE