Under andra halvan av oktober och nästan hela november skedde inga inbrott i bostadshus eller fritidshus på Bjäre. Med så få inbrott under hösten överraskade det inte polisen i Båstad att det var hela fyra inbrott under förra helgen.

Under förra helgen fick flera bostäder påhälsning av tjuvar.
– Det är yrkeskriminella som rör sig i Båstad och i Förslöv som gör detta, det har vi koll på. Vid ett av inbrotten i Båstad stoppade vi tjuvarna och de greps. Där har vi nu efterarbete att utföra, berättar kommunpolis Axel Johansson.

Polisen påpekar att just bostadsinbrott är en av de punkterna där man kan göra mest för att skydda sig själv.
– Det är den mest aktiva tiden för bostadsinbrott just nu. Folk är ute på julskyltningar och det är mörkt stora delar av dygnet. Man måste vidta alla skyddsåtgärder man kan själv för att skydda sig. Lås, larm, belysning, märkDNA med mer, fortsätter Axel.

Det finns vissa som fortfarande tror att märkDNA inte hjälper mot inbrott.
– Vi lutar oss mot den forskning som finns som visar på att där mycket gods är märk blir det färre inbrott. Sen vet vi att varken tjuvarna eller transportörerna vill hantera DNA-märkt gods om det finns annat att tillgå. Det är fakta, avslutar Axel Johansson.

TEXT: Peter Jakobsson