Föreningen Torekov Kultur och Miljö har genom åren kommit att få en viktig roll i byn och med nästan fyrahundra medlemmar är det en viktig sammanslutning. Bjäre NU har träffat Ingrid Persson Lundh och Arne Tegsell för att få veta lite mer om föreningen.

Föreningen har en lång historia som sträcker sig ett halvt sekel tillbaka och idag har man som målsättning att värna och utveckla Torekovs kultur och miljö, att bevaka kommunens planarbete avseende framtida utbyggnad, att utveckla och förbättra trafikmiljön, att främja skyddet av natur och stränder och att bevaka skötseln av strandskogen.
– Vi har i flera år haft en viktig roll som remissinstans för kommunen, inleder Arne. Ett exempel är vid framtagandet av en fördjupad översiktsplan för Torekov där vi var med i ett tidigt skede.

Torekov Kultur och Miljö är och representerade i Torekovs byaråd som fått en nystart på senare och som idag är viktig part i lokalsamhället. Både Arne och Ingrid poängterar att det är roligt att antalet medlemmar hela tiden ökar vilket såklart stärker föreningens position i kontakten med kommunen och politiken.
– Sedan arbetar vi varje år med tre olika event, i februari, vid midsommar och sedan vid Hamnfesten, berättar Ingrid. Nu blev det ett annorlunda midsommarfirande i år men vi genomförde det med de restriktioner som finns. Hamnfesten däremot är inställd.

Varje år ger föreningen ut en uppskattad årsbok som i år har temat Konsten i Torekov. Här presenteras tolv lokala konstnärer med text och bilder.
– Årsböckerna är tidsdokument från Torekov och vi har nu nyligen skickat ut årets till medlemmarna, berättar Ingrid. Men vi har fler kvar så den som vill bli medlem är välkommen att höra av sig via telefon eller vår hemsida så får han eller hon såklart också en bok.

Mer information om föreningen hittar du på torekovkulturochmiljo.se

Text & foto: Joakim S Ormsmarck