Klik venligst
FÖRSLÖV 2023-09-05 KL. 06:00

Bybo vill skapa ett paradis för pollinatörer

Av Carina Nilsson

En Förslövsbo vill att Båstads kommun ökar den biologiska mångfalden på sina grönytor i Förslöv.

Bybo vill skapa ett paradis för pollinatörer
Fler insekter och ökad biologisk mångfald kan bli verklighet anser en Förslövsbo. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Förslövsbon har skrivit ett medborgarförslag till kommunen där hon föreslår att kommunen förändrar sin grönyteskötsel för att öka den biologiska mångfalden.

Kvinnan hänvisar till andra projekt i bland annat Stockholm där man anlagt dammar och låtit gräsmattor bli ängar, vilket har skapat en stor biologisk mångfald med humlor, fjärilar och andra insekter. ”Området fortsätter att frodas år efter åt med minimal skötsel” skriver Förslövsbon.

Kvinnan hänvisar också till forskning i ämnet vid Lunds universitet och har bifogat bilder från kortklippta ytor av byns grönområden.