FÖRSLÖV 2022-05-26 KL. 09:00

Daniel slår ett slag för friluftslivet på Bjäre

Av Emila Sonander

Daniel Nerhagen är Förslövbon som genom stort engagemang rustat upp vandringslederna och byggt en mountainbikeled kring Hålehall.

Daniel slår ett slag för friluftslivet på Bjäre
Daniel Nerhagen är Månadens person i Båstads kommun

Innan Daniel Nerhagen ger sig ut på en tur med sin mountainbike möter vi honom i Hålehallstugan som ägs av friluftsfrämjandet i Ängelholm och Båstad. Intresset för natur och friluftsliv har för Daniel funnits sedan barnsben. När han flyttade till Förslöv återupptog han sin gamla hobby men reagerade snabbt på att vandringsstigarna var undermåliga och igenväxta.
– Jag frågade Friluftsfrämjandet om jag fick röja upp stigarna lite och fick svaret ”Japp gör så mycket du orkar”. Jag började själv men sen var det fler som anslöt. Sen är det ett trettiotal markägare som upplåtit sin mark för lederna, säger Daniel.

Kommunens planer på att bygga en mountainbikeled tar lång tid på grund av tillstånd från olika instanser. Därför beslutade Daniel och friluftsfrämjandet att bygga en på sin egen mark.
– Vi har ju en jättestor fastighet här, så vi behöver inte söka om tillstånd i samma utsträckning. Jag har pratat med närmsta grannen och fått tillåtelse att dra över leden även där.

För att uppmärksamma projekten med bättre vandringsleder och möjligheter till mountainbikeåkning har Kommunfullmäktiges presidium i maj utsett Daniel till månadens person. I motiveringen går att läsa:

”Daniel brinner för att underlätta för många att vara ute i naturen och röra på sig. Sedan sex år tillbaka är Daniel engagerad i Friluftsfrämjandet Ängelholm-Båstad. Han har fått i gång en cykelsektion, rustat upp vandringslederna i Hålehall och byggt en ny variationsrik mountainbikeled kring Hålehallstugan. Daniels idoghet, diplomati har bland annat möjliggjort att markägarna ställer sig positiva till att upplåta mark så att fler kan vandra och cykla i markerna runt Hålehall.”


Hur känns det att bli utsedd till månadens person?
– Det var lite oväntat. Samtidigt är det kul att jobbet man lägger ned uppskattas.

Du beskrivs som flitig och diplomatisk hur har du lyckats med det?
– Först träffar man markägarna och pratar och lyssnar till dem. Att etablera en relation är viktigt. Sen handlar det mycket om tjänster och gentjänster. Vid en plats fanns det exempelvis en gammal bro som vi erbjöd markägaren att fixa till i utbyte mot att vi fick använda marken.

För den som är intresserad att testa på mountainbike kan man besöka friluftsfrämjandets hemsida. Där kommer information om turer för både barn och vuxna läggas upp kontinuerligt under sommar och höst.


Faktaruta Daniel Nerhagen:

Bor: Förslöv
Yrke: Designer för yachtbåtar, både interiört och exteriört.
Familj: Fru och dotter