FÖRSLÖV 2023-02-22 KL. 10:00

Domstol nekar syn av Bjäredalen

Av Peter Jakobsson

Domstol nekar syn av Bjäredalen

Några grannar till det planerade verksamhetsområdet Bjäredalens i Förslöv har överklagat den av kommunen antagna detaljplanen till mark- och miljödomstolen. I samband med detta efterfrågade de att domstolen skulle komma till platsen för att göra en syn.

Nu har domstolen kommit med beslut om syn och det blir avslag. Mark- och miljödomstolen bedömde mot bakgrund av målets beskaffenhet och de handlingar som finns tillgängliga i målet att syn på stället inte behövs.

Vad gäller överklagandet av detaljplanen så har grannarna på sig till början av mars att framföra sin talan. Därefter kommer beslut om även det.