Klik venligst
FÖRSLÖV 2021-11-16 KL. 12:00

En utmaning att hitta meningsfullt arbete

Av Peter Jakobsson

Det finns personer med synliga funktionsnedsättningar som även har funktionsnedsättningar som inte syns på ytan. Dessa personer behöver hjälp och stöd från samhället men kräver personliga utredningar vilket är en utmaning.

En utmaning att hitta meningsfullt arbete
Kalle Anderholm älskar sitt arbete där han frontar varor på ICA. "Får mig att känna mig vuxen att ha ett arbete".

Åsa Hagberg vill synliggöra de som har intellektuella funktionsnedsättningar som inte syns på det yttre så att man får rätt stöd.
– De får inte placeras på hem och glömmas bort, inleder Åsa.

Sedan en tid är Åsa ordförande för FUB Båstad, en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Åsa har en son med Downs syndrom och vet hur mycket man kan behöva kämpa för att få rätt stöd från samhället.
– Vi stressade prestationsmänniskor har ofta inte tid att reflektera över den viktigaste kärnan i livet. Att vara med någon med intellektuell funktionsnedsättning kan vara viktigt för oss. För dem är medmänskligheten själva livsgrunden. När de mår bra. Men så är inte alltid fallet, säger Åsa.

Vi alla är olika men vissa är mer olika än oss andra, de med funktionsnedsättningar som inte syns.
– LSS-lagen är personlig och det misslyckas samhället ofta med. Det är lättare att placera in människor gruppvis utan närmare utredning. Det kan bli katastrofalt. Personer har olika inre behov men kanske samma yttre utfall, förklarar Åsa.

Det är LSS-handläggare som ska göra dessa bedömningar på personer de inte känner.
– Där finns ofta vi anhöriga som verkligen vet vad våra kära behöver men tyvärr så räknas vi inte som experter. Men i Båstad kommun finns ett bra utbyte, säger Åsa.


Åsa Hagberg är ordförande i FUB Båstad. I kyrkan där hon är verksam hjälper Kalle till med diverse sysslor när han inte jobbar på ICA.


En av insatserna i LSS-lagen är samverkan. FUB kan begära samverkan med kommunen och få lyfta sina frågor.
– På vårt senaste möte med kommunen, vilket var det första efter pandemin, var det stor uppslutning av tjänstemän, chefer och politiker. Vi fick lyfta frågor och kände att vi hade en bra dialog.

En återkommande svårighet är när olika insatser inte ligger inom samma verksamhet, då kan det låsa sig eller falla mellan stolarna.
– Allt går inte att genomföra men vi söker bästa möjliga lösning. Somliga beslut är på riksnivå, vissa regionalt och annat på kommunal nivå. Det är lite krångligt och vi får försöka påverka på alla nivåer, berättar Åsa.

Det är när man har flera olika behov som det blir svårt att få rätt stöd och hjälp från det offentliga.
– Om man både har intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa kan vägen vara lång till rätt stöd och hjälp.

När 1900-talets välfärdsstat utvecklades, fanns institutioner för dem som det ansågs vara bäst att hålla utanför, med ord som ”sinnesslöa”, ”obildbara”. Det är en mörk del av vår historia, med skrämmande överdödlighet och medicinska experiment.
– Institutionerna som fanns förr får aldrig komma tillbaka! Det blir ett kluster av irrationella beteenden som ofta påverkar varandra, samtidigt som man saknar annan stimulans och inte känner sig behövd. LSS-lagen finns för att man ska få leva som andra, i samhället.
På Bjäre finns daglig verksamhet på Bjäredalen i Förslöv med anpassade arbetsuppgifter.

En som deltar i den dagliga verksamheten är Kalle Anderholm och via den kan han komma ut på en arbetsplats i samhället. Arbetsgivaren behöver bara stå för den handledning som kan behövas, annars klarar han sig själv. Kalle jobbar både på ICA i Förslöv och på kyrkan i Förslöv.
– Han är ett bra exempel på att det fungerar som vi önskar men det är inte så lätt för kommunen att hitta alla möjligheter som behövs, när behoven är så olika.

Åsa Hagberg är diakoniassistent på Förslövs kyrka där Kalle hjälper till.
– Det är så roligt att ha Kalle på vår arbetsplats. Han hjälper till när vi har gudstjänster, han hänger upp psalmsiffrorna, ringer i klockan, håller bägaren vid nattvarden, är med och sjunger i kören, är med i bön och ljuständning, och har vi haft café så är det han som hjälper husmor med disk och torkar av borden.
– När Kalle är med i kyrkan så tillför han något viktigt. Det blir tydligt att alla behövs utifrån den man är. Att få vara med och göra saker utan det perfekta kravet visar en medmänsklighet som bidrar till oss alla. Vi får ju då stanna upp och tänka efter, hur uppgiften blir bäst för Kalle, inte bara köra på i gamla hjulspår. Det finns plats för alla människor och det är så det ska vara, säger Åsa.

Bjäre NU träffar Kalle på ICA i Förslöv där han jobbar med att fronta varor, se till att hyllorna ser välfyllda och fina ut.
– Jag packar upp varor också. Sen är det kul om någon frågar var en vara finns för jag vet var allt finns och kan då visa dem, säger Kalle i en paus från plockandet mellan varuskeppen.

Vad betyder det för dig att ha detta jobb?
– Det känns som jag är vuxen när jag jobbar. Får träffa mycket folk. Älskar mitt arbete och trivs med min nya chef Mikael och hans fru Madeleone.

Hur hade det varit att sitta hemma i lägenheten hela dagarna?
– Det hade inte varit kul, inte kul att vara hemma hela tiden.

Under coronapandemin kunde inte Kalle jobba på ICA men är glad att det kom igång igen.

På kyrkan har Kalle jobbat sedan september.
– Jag hjälper till med psalmerna och sånt. Jag blir glad när jag kan hjälpa till, säger han.

Kalle sprudlar av energi och undrar om han får berätta något för tidningen som inte handlar om jobbet, vilket han så klart får.
– Jag har två hundar som jag brukar vara ute och gå med, älskar dem och de lyder mig, jag har pli. Har en bra mamma som hjälper mig. Jag bor själv och trivs med det. Glad att jag fick arbete så jag får känna mig vuxen. Sen önskar jag att jag hade en flickvän, avslutar Kalle.