FÖRSLÖV 2023-01-14 KL. 07:00

Förslövsborna får fortsätta betala till vägföreningen

Av Peter Jakobsson

I några år har Båstads kommun planerat för att ta över ett antal av de största vägföreningarna på Bjäre. Först ut är Förlslövsholms vägförening och målet var att kommunen skulle ta över föreningens ansvar från 2023. Nu kommer det bli senare och förslövsborna får fortsätta betala avgift till föreningen.

Förslövsborna får fortsätta betala till vägföreningen
Torben Persson vid fontänen vid Sanbäcksvägen. Skötsel av fontänen har alltid varit vägföreningens ansvar men har nu tagits över av kommunen. Foto: Peter Jakobsson

Likt på många platser finns det många vägföreningar på Bjäre. Vissa har med tiden vuxit sig väldigt stora och till en storlek som inte är tänkt att vägföreningar ska vara på. För några år sedan beslutade Båstads kommun om att de skulle ta över huvudmannaskapet för de största vägföreningarna inom kommunen. Först ut är Förslövsholms vägförening. Denna bildades 1963 och har hand om driften och underhåll på de flesta vägarna, gång- och cykelstigar och grönområdena i Förslöv. För detta betalar fastighetsägare i Förslöv en årlig avgift.
– Vi har ganska länge velat att driften av vägarna skulle gå över i kommunalt ansvar. Själv har jag hävdat att det också är en rättvisefråga. Företagen betalar ganska mycket pengar och det är inte juste, säger Torben Persson som är ordförande i Förslövsholms vägförening.

Planeringen och kommunen mål var att de skulle ta över vägföreningen från 2023 och det skulle bli kommunens första år med totalt ansvar. Nu har det inte riktigt blivit så och det som dragit ut på tiden är alla detaljplaner som ska göras om med kommunen som huvudman.
– Problemen kom när kommunen fick klart för sig hur många små vägbitar som inte var reglerade i några planer. Gamla hörn och gatsnuttar som varit privatägd mark och aldrig blivit reglerat, förklarar Torben.

Rent juridiskt hans inte allt med för att kommunen skulle ta över redan nu.
– Det blev mer att göra än de trodde. Sen är det segt med Lantmäteriets väntetider för handläggning av ärenden. Innan alla förrättningar är klara hos Lantmäteriet så har vägföreningen fortfarande an-svaret, säger Torben.

Vägföreningen lever nu vidare med ansvar för delar av skötseln.
– Kommunen går in från första januari och tar över viss drift men vägföreningen har kvar ansvaret för snöröjning, halkbekämpning och senare i vår sopning. Tömma papperskorgar, sköta grönområden och hantera vägskyltar med mer tar kommunen över men debiterar vägföreningen för jobbet, förklarar Torben.

Detta gör att vägföreningen fortsatt behöver få in pengar för att klara utgifterna.
– Det kommer bli ytterligare ett år där fastighetsägarna får betala avgiften till föreningen. För privatpersoner är det inte så mycket men företag betalar desto mer.

Så länge föreningen inte är avvecklad så har alla medlemmar fortfarande ans-var för att betala avgiften, det är inte frivilligt.
– Vår förhoppning är nu absolut att hela övertagandet ska bli klart under 2023 så 2024 blir första året utan vägförening, säger Torben.

I övrigt har arbetet med kommunens övertagande gått bra.
– Vi har bra skick på våra gator så det har inte varit några problem. Men tiden har gått, kanske trodde kommunen att det skulle gå fortare innan arbetet påbörjades, säger Torben.

Fram till att kommunen tar över hela ansvaret kommer gamla styrelsen för vägföreningen sitta kvar och verka för att övergången blir av.
– Vi blir kvar men jag hoppas det bara är ett år kvar. Vi är flera som under lång tid lagt mycket jobb och burit stort ansvar för områdena i Förslöv, konstaterar Torben.


Dessa vägföreningar planerar kommunen att ta över. Grafik: Bjäre NU


Även om kommunen tagit över vissa delar av driftansvaret i Förslöv kommer vägföreningen för 2023 debitera samma avgift som innan.
– Det blir nog högst troligt samma avgift även detta år. Skulle det sen bli några pengar över efter vinterskötseln så kommer vi lägga det på att förbättra vägar så alla medel kommer gagna Förslövsborna, förklarar Torben.

Vinter har knappt börjat och det kan fortfarande bli omfattande plogningar och grusningar av området.
– Både plogning och gru-sning har blivit dyrare så slutnotan på vinterns underhåll vet vi inte än, säger Torben.

Att ansvaret tas över stegvis ser föreningen ändå som något bra.
– Det är nog ändå så att det är bra för både kommunen och vägföreningen att övertagandet sker successivt i steg. Då är det större möjlighet att allt kommer ske på bästa möjliga sätt. Det kommer bli bra i slutändan. Det är jag övertygad om, avslutar Torben.

Efter Förslövsholms vägförening tagits över av kommunen är det Hemmeslövs vägförening som står på tur. Där har arbetet påbörjats och övertagandet planeras ske 2024 eller
2025.